Białoruś aktualizuje zasady certyfikacji na automatach

Białoruś ustanowiła procedurę potwierdzającą zgodność automatów do gier. Zgodnie z informacjami opublikowanymi na oficjalnej stronie internetowej, potwierdzenie zgodności automatów do gry zostanie przeprowadzone na podstawie umowy przez Białoruski Państwowy Instytut Normalizacji i Certyfikacji (BelGISS).

Aby potwierdzić zgodność, wnioskodawca musi przedłożyć BelGISS w pełni funkcjonalny automat do gry z kluczami do wszystkich zamków, a także kopię paszportu technicznego określonej maszyny.

Procedura potwierdzania zgodności obejmuje rejestrację wniosku, podpisanie umowy na testy w celu potwierdzenia zgodności modelu automatu do gier, zainstalowanie holograficznych naklejek bezpieczeństwa BelGISS w przypadku pozytywnych wyników.

Potwierdzenie zgodności (testowanie) obejmuje następujące procedury:

  • identyfikacja automatu do gier, jego bloków, jednostek, oprogramowania medialnego;
  • sprawdzenie zgodności funkcjonalnych i strukturalnych cech automatu do gier z modelem tego automatu do gier, w tym jego wyglądem, ustalonym średnim procentem wygranej gotówki, brakiem węzłów (bloków) nieopisanych w projekcie automatu do gier;
  • sprawdzenie zgodności oprogramowania automatu do gier z modelem tego automatu do gier zawartym w rejestrze państwowym modeli automatów do gier zatwierdzonych do użytku w Republice Białorusi;
  • sprawdzić integralność i autentyczność ochronnych holograficznych naklejek BelGISS (jeśli są stosowane)

Jeśli wyniki potwierdzenia zgodności są pozytywne, stosuje się ochronne naklejki holograficzne BelGISS, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do tych elementów.

Nowe zasady wchodzą w życie 4 maja 2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *