Brak obowiązku ewidencjonowania w kasie fiskalnej sprzedaży Lotto

lotto

Prowadzę sklep spożywczo-przemysłowy. Zamierzam podpisać umowę z zakładem totalizatora sportowego, zgodnie z którą będę upoważniona i zobowiązana do przyjmowania zakładów na gry liczbowe oraz losów loterii pieniężnych. Czy sprzedaż kuponów totolotka podlega ewidencjonowaniu w kasie fiskalnej?

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy o VAT (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.). Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jak wskazano w art. 111 ust. 3a pkt 7 ustawy o VAT, podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani stosować kasy rejestrujące wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 3b. Z kolei zgodnie z tym przepisem, podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonywane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze albo marża, ewidencjonują na potrzeby obliczenia osiąganego przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników.

Tak więc przepisy dotyczące ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej wskazują, że, co do zasady, pośrednik, który obok sprzedaży towarów czy usług zleceniodawcy dokonuje sprzedaży towarów (usług) własnych, w sytuacji gdy ciąży na nim obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kasy rejestrującej, ma również obowiązek ewidencjonowania na kasie obrotu z tytułu sprzedaży towarów (usług) zleceniodawcy.

Należy jednak podkreślić, że Minister Rozwoju i Finansów na podstawie rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwolnił do końca 2018 r. niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w kasie.

Może więc wystąpić sytuacja, że podatnik będzie ewidencjonował przy zastosowaniu kasy rejestrującej jedynie część swojej sprzedaży, a niektórych czynności nie, bowiem mogą one korzystać ze zwolnienia przedmiotowego.

Całość czytaj w: Gazeta Podatkowa nr 88 (1545) z dnia 2.11.2018, strona 6

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *