Brazylia – przepisy dotyczące hazardu rozpatrywane w Senacie Brazylii

Przepisy, które mogą dać zielone światło dla hazardu i zapewnić ponowne otwarcie kasyn w Brazylii są gotowe do przeanalizowania na sesji plenarnej Senatu, ale nadal generują rozbieżne opinie wśród ustawodawców.

Bill PLS 186/2014 został wprowadzony przez senatora Ciro Noguiera w 2014 r., Ale  później został zmieniony przez senatora Benedito de Lira na zupełnie inne formy hazardu.

Nowe prawo umożliwiłoby eksploatacje wideo – bingo, kasyn w zintegrowanych kompleksach wypoczynkowych, zakładów sportowych i nie-sportowych oraz kasyn online. Licencje na bingo i sale do gry bingo wideo byłyby ważne przez 20 lat, z możliwością przedłużenia na ten sam okres i podlegałyby jurysdykcji państw. Licencje na kasyna będą obowiązywały przez 30 lat i mogą zostać przedłużone na kolejny taki okres, jeśli prawo zostanie zatwierdzone.

Choć projekt ustawy został odrzucony przez Komitet Konstytucyjny, Sprawiedliwości i Obywatelstwa (CCJ) w marcu 2018 r., niekoniecznie oznacza to koniec ustawy w Senacie. Projekt może nadal być analizowany przez inną komisję lub trafić bezpośrednio pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym, jeśli tak zadecyduje prezydent Senatu. Należy jednak będzie wziąć pod uwagę oba projekty ustaw, zanim PLS 186/2014 będzie mógł ponownie wystąpić przed sesją plenarną Senatu.

Pierwszym z nich był senator Fernando Bezerra Coelho, którego projekt (PLS 595/2015) przewiduje promocję ekoturystyki w Federalnych Jednostkach Ochrony poprzez administrowanie hotelami, które mogłyby prowadzić kasyna na chronionym terenie w celu zwiększenia przychodów na rzecz ochrony i zachowania środowiska oraz finansowanie rządowej polityki ochrony środowiska w odniesieniu do obszarów chronionych.

Drugi został zgłoszony przez senatora Wellingtona Fagundesa w marcu tego roku, który wezwał do wysłania projektu ustawy PL 186/2014 do ponownej analizy w Komisji Turystyki, biorąc pod uwagę znaczenie tej kwestii dla zachęcenia do rozwoju regionalnego przemysłu turystycznego.

Prawo hazardowe przeżywało ostatnio bardzo burzliwy okres w Senacie.

W październiku 2015 r. Senator Benedito de Lira poprosił Senat o zatwierdzenie ustawy Senatora Noguiera z 2014 r. Przemawiając na sesji plenarnej, senator poprosił o zatwierdzenie projektu Senatu z 186/2014, argumentując, że w czasach kryzysu i z powodu braku zasobów, regulacja hazardu w Brazylii może znacznie zwiększyć podatki generowane przez państwo. Wśród korzyści płynących z regulacji zauważył, że nastąpi promowanie turystyki, zwiększenie inwestycji w infrastrukturę a także tworzenie nowych miejsc pracy i zwiększenie poboru podatków.

Jednak projekt PLS 186/2014 został odrzucony w grudniu 2016 r., gdy senatorzy zagłosowali 44 głosami za, a 19 przeciw. Obiecano jednak senatorom głosującym, że projekt ten zostanie odesłany do dalszej analizy w Komisji Konstytucyjnej, Sprawiedliwości i Obywatelstwa. W rezultacie wniosek został wycofany z porządku obrad i podlegał dalszej analizie.

W grudniu 2017 r. Benedito de Lira przedstawił nowy raport oparty na serii proponowanych poprawek i zwrócił się z wnioskiem o nową zbiorową rozprawę z uwagi na zakres nowo proponowanych poprawek. W nowej wersji projektu zaproponowano znaczną liczbę zmian w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, środków ochrony graczy i opodatkowania.

W najbliższym czasie należy się spodziewać ciekawych decyzji w Senacie Brazylii, wszyscy senatorowie zdają bowiem sobie sprawę z wagi uchwalenia tego prawa i konieczności jego stworzenia w jak najkorzystniejszej formie dla państwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *