Drinki i przekąska dla graczy nie muszą być reprezentacją

kasyno

Fiskus nie może z góry założyć, że wydatki na poczęstunek dla klientów mają na celu wyłącznie kreowanie wizerunku i jako reprezentacja są wyłączone z kosztów, nawet jeśli chodzi o kasyna. Może jednak wziąć pod uwagę, że nie naruszają zasad współżycia społecznego.

Spór w sprawie dotyczył prawa do kosztów podatkowych. Z wnioskiem o interpretację ustawy o CIT wystąpiła spółka-właściciel kasyn. Prowadzi w nich działalność w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych. Dążąc do osiągnięcia jak najwyższych przychodów oferuje klientom darmowy poczęstunek. Podatniczka podkreśliła, że jest on zarezerwowany jedynie dla wybranych klientów, tj. szczególnie tych graczy, którzy są w stanie obstawiać znaczne sumy, zarówno jednorazowo, jak i regularnie w dłuższym okresie.

Spółka nie ukrywała, że poczęstunek ma na celu zachęcenie klienta do dłuższego pobytu (pozostania)w kasynie, czyli wygenerowanie u niej większego zysku (przychodu). Zapytała, czy w takim przypadku wydatek na poczęstunek będzie dla niej kosztem uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Fiskus odpowiedział, że nie. Nie tylko przypomniał warunki, jakie musi spełniać dany wydatek, aby uznać go za koszt, ale zwrócił uwagę na wyłącznie z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT dotyczące reprezentacji. Podkreślił, że gdy celem wydatku jest poprawa wizerunku podatnika, wydatek taki jest wyłączony z kosztów.

W ocenie urzędników poczęstunek wydawany wybranym klientom spółki w celu zachęcenia ich do dalszego pobytu (pozostania) w kasynach jest właśnie przykładem wydatków, których – jeśli nawet nie wyłącznym, to jednak dominującym – celem jest poprawa wizerunku spółki, służąca stworzeniu jej pozytywnego odbioru. Stworzenie oczekiwanego wizerunku następuje poprzez uprzyjemnienie czasu spędzonego w kasynie wybranym, nielicznym klientom. Tym samym, wydatki nie mogą być uznane za koszty podatkowe.

Spółka zaskarżyła interpretację, ale Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił jej skargę. Sąd zgodził się, że dominującym celem spornych wydatków jest poprawa wizerunku spółki. Zauważył, że skarżąca wydaje posiłki tylko niektórym klientom – grającym o najwyższe stawki. Nie jest to więc skierowane do wszystkich klientów. Ponadto, związek takiego wydatku z przychodem też jest tylko potencjalny, ponieważ klient po wydaniu posiłku nie ma obowiązku dalszej gry. Co więcej, w przypadku wydawania alkoholu kwestią bezsporną jest to, że jest i był on związany z reprezentacją i budowaniem pozytywnego wizerunku firmy.

Nieco inaczej na sprawę spojrzał Naczelny Sąd Administracyjny. Zauważył, że w świetle jego orzecznictwa – w tym jednej z uchwał – tylko wydatki na zakup tych usług gastronomicznych stanowiących koszty uzyskania przychodu, których jedynym (głównym)celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewnątrz, podlegają wyłączeniu jako reprezentacja. Kwalifikacja każdego przypadku powinna być odrębna, uzależniona od jego okoliczności. Wydatki takie, dla uznania ich kosztowego charakteru, muszą odpowiadać kryteriom określonym w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Zdaniem sądu, jeżeli zostaną pozytywnie zweryfikowane jako celowe, nakierowane na osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie jego źródła, mogą stanowić koszty. Natomiast jeżeli ich wyłącznym albo przynajmniej głównym celem jest kreowanie pozytywnego wizerunku podatnika, stanowią wówczas wydatki poniesione na reprezentację i w konsekwencji nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. NSA podkreślił, że nie można z góry wyłączyć wydatków gastronomicznych z kosztów. A tak stało się w spornej sprawie. Nie przesądził tego też sam NSA, ale zasugerował, że znaczenie dla rozstrzygnięcia może mieć to, czy poczęstunek rzeczywiście i bez oczywistego naruszenia zasad współżycia społecznego skłania grających do zaniechania opuszczenia kasyna i kontynuowania gry, dającej kasynu przychody.

Całość czytaj na: archiwum.rp.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *