List do Redakcji dotyczący automatów Futura

Temat automatów Futura jest obecnie bardzo na czasie, wśród operatorów urządzeń rozrywkowych oraz stanowi pewnego rodzaju zadrę w oku urzędników, wykonujących literalnie przepisy prawa.

Zadrą dlatego, że pomimo wielu ekspertyz wykonanych przez specjalistyczne instytuty zajmujące się terminologią gier oraz jasnego przekazu zasad gry i funkcjonowania tych urządzeń publicznie przedstawianych przez producenta tych urządzeń, nie ma jednoznacznej i ostatecznej decyzji wydanej przez ustawodawcę.

Decyzja wydana w dniu 23 września przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, dotycząca rozstrzygnięcia charakteru gry na urządzeniach Futura, na skutek wady prawnej nie jest obowiązująca. Została ona zaskarżona i do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia nie obowiązuje.

Podzielone zdania i brak ostatecznego sądu dotyczącego legalności funkcjonowania urządzeń Futura, powodują wielki szum medialny i różnorodność opinii dotyczących legalności pracy na tych urządzeniach. Zwłaszcza w naszym portalu, pod artykułami dotyczącymi Futury są zamieszczane najróżniejsze komentarze, które dobitnie wskazują jak ten temat kontrowersyjny dzieli opinię. Nie wnikamy w meteorytykę takich opinii i komentarzy, chodzi nam o wnikliwe podejście do tego trudnego i złożonego tematu.

Zamieszczamy obecnie list, jaki ostatnio został przesłany do Redakcji, który ze względu na prawnicze podejście do tego tematu, rzuca kolejne światło na dywagacje z jakimi spotykamy się podczas komentowania tematu automatów Futura.

Szanowny Panie Redaktorze!

ustosunkowując się do treści Państwa artykułu dotyczącego zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier, zabezpieczenia informacji dotyczących urządzanej loterii oraz uzyskiwania, naliczania i wypłacania wygranych – podkreślić należy, że wprowadzone zmiany mają charakter wyłącznie redakcyjny i to wyłącznie dla treści nowych opinii wydanych dopiero po wejściu życie rozporządzenia z dnia 3 października 2019 r., nadto wskazuje, iż:

1. Zgodnie z treścią rozporządzenia – § 2 stanowi, iż:

„Do opinii jednostek badających wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.”

Tym samym nie ma żadnych wątpliwości, że wprowadzone zmiany – nie mają i nie będą miały jakiegokolwiek wpływu na treść i wagę opinii wydanych przed zmianą niniejszego rozporządzenia.

2. Zmiany wprowadzone we wskazanym rozporządzeniu nie wpływają i nie mogą wpływać na fakty, jakie wykluczają urządzenia nie zawierające tzw.:”elementu losowości” z zakresu stosowania ustawy hazardowej. Tylko i wyłącznie wprowadzenie do ustawy hazardowej, a nie do jakiegokolwiek rozporządzenia, definicji losowości, w jakiej wbrew logice i zdrowemu rozsądkowi, a także stanowisku Sądu Najwyższego narzucono by, że gra jest losowa pomimo możliwości poznania jej wyniku przed jej rozpoczęciem – mogłoby (bowiem pozostaje kontrola zarówno przez Trybunał Konstytucyjny, jaki i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej) wpłynąć na ocenę legalności w/w urządzeń pod kątem ustawy hazardowej.

3. Rozporządzenie z dnia 3 października 2019 r. w jakikolwiek sposób nie zmienia dotychczasowej treści § 4 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia – stanowiącej, że badanie techniczne automatu do gier przeprowadzane przez jednostkę badającą polega na sprawdzeniu, czy gry na urządzeniu zawierają element losowości.

4. W pełnej mocy i stosowaniu pozostaje stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wielokrotnie i aktualnie powielanym wyroku z dnia 7 maja 2012 r., w sprawie o sygn. akt V KK 420/11 – w jakim wskazano bezpośrednio, iż: „gra na automacie „ma charakter losowy”, jeżeli jej wynik jest nieprzewidywalny dla grającego.” Skoro w urządzeniach posiadających aktualną opinię potwierdzającą brak elementu losowości, wynik gry jest przewidywalny i to łatwo dla grającego, to oczywistym jest, że gra nie jest losowa. Skoro gra nie jest losowa, to nie podlega ustawie hazardowej.

Nadawcę listu zachowujemy w tajemnicy, nie to jest ważne kto taki list napisał, ale to co on wnosi w tym kontrowersyjnym temacie.

Redakcja

4 komentarze(y) w “List do Redakcji dotyczący automatów Futura

  1. „na skutek wady prawnej nie jest obowiązująca” kto o tym decyduje, że jest wada prawna?? Jest na to jakaś decyzja sądu?? Ministerstwo się przyznało, że źle coś zinterpretowało??

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *