Loterie fantowe i gry bingo fantowe – przewodnik

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (1 głosów, średnia: 5,00 z 5)
Rozmiar czcionki:
Print Friendly, PDF & Email

Informacja przeznaczona jest dla podmiotów organizujących loterie fantowe lub grę bingo fantowe z ograniczoną pulą wygranych, o których mowa w art. 7 ust.1a lub 1b ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Organizatorzy (osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej) loterii fantowych lub gry bingo fantowe, których wartość puli wygranych nie przekracza tzw. kwoty bazowej (w roku 2017 to kwota 4 244,58 zł), lub w przypadku organizacji pożytku publicznego jest wyższa od kwoty bazowej oraz nie przekracza piętnastokrotności tej kwoty (ok. 63.669,00 zł), mogą urządzać te gry po dokonaniu ich zgłoszenia do Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego.

Zgłoszenia loterii fantowych lub gry bingo fantowe z ograniczoną pulą wygranych należy dokonać nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem tej gry.

W grze bingo fantowe mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.

Wartość wygranej w grach hazardowych nie może być niższa od ceny losu lub innego dowodu udziału w grze albo kwoty wpłaconej stawki.

Ogólna wartość wygranych w loterii fantowej oraz grze bingo fantowe nie może być niższa niż 30 % łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w grze.

W przypadku tzw. „małych” loterii fantowych i gry bingo fantowe skoro maksymalna wartość puli wygranych w roku 2017 nie może być wyższa niż 4 244,58 zł, to maksymalna łączna cena przeznaczonych do sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w grze nie może przekraczać kwoty (w przybliżeniu) 14 149 zł.

Bardzo istotny jest obowiązek zabezpieczenia losów lub innych dowodów udziału w grze oraz kartonów do gry bingo fantowe przed sfałszowaniem oraz przedwczesnym odczytaniem wyniku gry, w szczególności przed prześwietleniem, otwarciem lub zdrapaniem farby ochronnej i zamknięciem lub ponownym naniesieniem farby ochronnej bez naruszenia struktury papieru.

Dochód z loterii fantowej i gry bingo fantowe musi być w całości przeznaczany na realizację określonych w regulaminie gry celów społecznie użytecznych, w szczególności dobroczynnych.

Organizacje pożytku publicznego

Loterie fantowe oraz gry bingo fantowe w których wartość puli wygranych jest wyższa od kwoty bazowej ( w 2017 r. – 4 244,58 zł ) oraz nie przekracza piętnastokrotności tej kwoty (ok. 63.669 zł), mogą być urządzane przez organizację pożytku publicznego również po dokonaniu ich zgłoszenia. Jednak łączna wartość puli wygranych w loteriach fantowych lub w grze bingo fantowe organizowanych przez organizację pożytku publicznego w oparciu o zgłoszenia, nie może przekroczyć w ciągu roku kalendarzowego trzydziestokrotności kwoty bazowej ( w 2017 r. ok. 127.337 zł).

Podatnikiem podatku od gier jest również organizacja pożytku publicznego, jeżeli wartość puli wygranych loterii fantowych lub gry bingo fantowe urządzanych w oparciu o dokonane zgłoszenie przekracza kwotę bazową – w 2017 r. to 4 244,58 zł

Zgłoszenie o zamiarze organizacji loterii fantowej lub gry bingo fantowe z ograniczoną pulą wygranych winno zawierać:

 • określenie rodzaju gry,
 • nazwę i status prawny podmiotu występującego z wnioskiem, a w przypadku spółek handlowych również numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości) osób zarządzających podmiotem oraz reprezentujących podmiot zgłaszający,
 • określenie obszaru, na którym planowane jest urządzenie gry,
 • określenie czasu, w którym planuje się urządzenie gry,
 • dokładne wyznaczenie celu, na który przeznacza się dochód z urządzanej gry,
 • określenie planowanej wielkości sprzedaży losów lub kartonów,
 • zobowiązanie wypłacalności nagród,
 • oświadczenie o legalności źródeł pochodzenia kapitału zakładowego, środków finansowych lub innego majątku przeznaczonego na urządzenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe,
 • oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne,
 • wzór losu, innego dowodu udziału w grze lub kartonu,
 • oświadczenie osób fizycznych zarządzających podmiotem oraz reprezentujących podmiot zgłaszający, że nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • oświadczenie osoby nadzorującej oraz osoby bezpośrednio prowadzącej tę grę o znajomości przepisów ustawy w zakresie odpowiednio loterii fantowych lub gry bingo fantowe.

Organizatorzy loterii fantowych i gier bingo fantowe, z ograniczoną pulą wygranych muszą załączyć do zgłoszenia regulamin gry.

Niezbędne elementy regulaminu loterii fantowej lub gry bingo fantowe:

 • nazwa gry,
 • nazwa podmiotu urządzającego grę,
 • wskazanie organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia,
 • obszar, na którym będzie urządzana gra, oraz miejsce i termin losowania nagród,
 • liczba losów lub kartonów przeznaczonych do sprzedaży,
 • cena jednego losu lub kartonu,
 • sposób prowadzenia gry,
 • sposób zapewnienia prawidłowości urządzania gry,
 • terminy rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów lub kartonów,
 • cel społecznie użyteczny, w szczególności dobroczynny, na który zostanie przeznaczony dochód z gry,
 • sposób i termin ogłaszania wyników,
 • miejsce i termin wydawania wygranych,
 • tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń,
 • liczba i rodzaj fantów przeznaczonych na nagrody oraz procentowe określenie wartości fantów w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów lub kartonów.

Otagowano jako

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *