Lottomat w sklepie przyciągnie klientów

lotto

Sprzedaż zakładów Lotto doskonale sprawdza się w sklepach spożywczych, gdzie codziennie przewija się mnóstwo osób, które przy okazji załatwiania innych spraw kupują kupony.

Jak informuje Totalizator Sportowy, zainteresowanie detalistów prowadzeniem punktów sprzedaży Lotto nie słabnie. Podaje też wymagania, jakie musi spełnić przedsiębiorca, który chce uruchomić kolekturę. Jednym z głównych warunków jest odpowiednia lokalizacja, którą musi cechować wysoki potencjał sprzedażowy. Obecnie z Totalizatorem Sportowym współpracują firmy z branży paliwowej, kioski oraz sieci handlowe (m.in. Polomarket, Żabka i Carrefour).

Aby podjąć współpracę z Totalizatorem Sportowym, należy przesłać zgłoszenie na formularzu zgłoszeniowym. Zostanie ono przeanalizowane pod kątem lokalizacji. Przedsiębiorca zostanie powiadomiony o wydanej decyzji w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia formularza zgłoszeniowego. W przypadku wydania pozytywnej decyzji o uruchomieniu punktu podpisywana jest umowa agencyjna. Ostatnim punktem jest uruchomienie punktu sprzedaży w sklepie.

Wymagane dokumenty

Podpisanie umowy na prowadzenie punktu sprzedaży ze spółką Totalizator Sportowy, wymaga złożenia dokumentów, którymi są: wyciąg z aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej rozszerzonego o aktualny nr PKD lub wyciąg elektroniczny z CEIDG — rozszerzony o aktualny nr Polskiej Klasyfikacji działalności (PKD 46.18.Z lub 46.19Z) oraz oświadczenie agenta, iż przedmiotem działalności spółki jest również działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi, w przypadku braku ujawnienia informacji w KRS; kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON; kserokopia decyzji w sprawie nadania NIP; zgoda właściciela budynku/administratora na montaż anteny GSM lub satelitarnej.

Dokumenty należy składać w oddziale spółki po otrzymaniu zgody na uruchomienie punktu sprzedaży.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *