Nie można zakazać sprzedaży alkoholu w salonie gier

automat do gier

Salon z automatami do gier losowych nie ma charakteru obiektu o szczególnym znaczeniu aby zakazać tam sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych – uważa wojewoda pomorski.

Rada Miejska w Redzie zmieniła uchwałę w sprawie usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. W paragrafie dotyczącym zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych dodała zapis: „w punktach z automatami do gier losowych, które nie uzyskały zezwolenia na sprzedaż i spożywanie napojów alkoholowych”.

Wojewoda pomorski zakwestionował tę regulację jako niezgodną z art. 12 ust. 2 i art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przepis art. 12 ust 2 ustawy, upoważnia radę gminy do ustalenia zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Wojewoda powołując się na aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych wskazał, że przez określenie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, należy rozumieć ich położenie względem innych obiektów lub miejsc, czyli – jak wynika z przepisów ustawy – obiektów i miejsc o szczególnym charakterze.

Zdaniem organu nadzoru, rada miejska wprowadzając do uchwały zakwestionowaną regulację nie wprowadza nowej zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, lecz ustanawia dodatkowy zakaz dotyczący sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.

Wojewoda podniósł, że zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w określonych miejscach ustala wprost ustawa, która w art. 14 ust. 1-5 określa katalog takich miejsc. Zakaz ten obowiązuje niezależnie od charakteru danego miejsca. Natomiast art. 14 ust. 6 tej ustawy, daje możliwość uzupełnienia tych ustawowych zakazów zakazami lokalnymi wprowadzanymi przez gminy na ich terenie, z uwagi na charakter danego miejsca, obiektu czy obszaru gminy.

Wojewoda podkreślił, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, są to miejsca, obiekty i obszary na terenie gminy, które ze względu na ich szczególny charakter zasługują na ochronę przed obecnością alkoholu, gdzie sprzedaż, podawanie, spożywanie, czy wnoszenie napojów alkoholowych jest niepożądane. Miejsca te, czy obszary powinny posiadać szczególne znaczenie np. religijne, kulturalne, oświatowe, społeczne, bądź powinny pełnić specyficzną rolę wychowawczą dla społeczności lokalnej.

Zdaniem wojewody takiego charakteru nie mają lokale z automatami do gier losowych.

Z uzasadnienia uchwały wynika, że rada miejska wprowadzenie zakwestionowanej regulacji uzasadniała potrzebą poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Redy i potrzebą ograniczenia wybryków chuligańskich.

Wojewoda stwierdził, że uzasadnienie wprowadzenia zakazów sprzedaży, podawania, czy wnoszenia napojów alkoholowych innymi celami, niż wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie jest prawidłowe. Gmina nie może bowiem realizować celów związanych z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa publicznego w oparciu o przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Chęć zapewnienia ładu i bezpieczeństwa publicznego nie może również przeważać nad konstytucyjną zasadą wolności działalności gospodarczej.

Rozstrzygnięcie nadzorcze

[pdf-embedder url=”http://e-play.pl/wp-content/uploads/2017/12/rozstrzygnięcie-nadzorcze.pdf” title=”rozstrzygnięcie nadzorcze”]

3 komentarze(y) w “Nie można zakazać sprzedaży alkoholu w salonie gier

  1. Chodzi o to ze jak znajdą jakikolwiek sprzęt np .w sklepie gdzie sprzedaje się alkohol lub w knajpie to zabiorą ci koncesję. I leżysz .Amen. Nie kijem cię to połą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *