Nieodebrana przesyłka z sądu nie będzie uznana za doręczoną

sąd

Obecnie nieodebrane przesyłki z urzędu skarbowego czy sądu po 14 dniach od przekazania informacji o awizo są uznawane za doręczone. Teraz to się zmieni. Awizowane przesyłki w okresie epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tego stanu nie zostaną uznane za doręczone. W Sejmie trwają prace nad zmianą przepisów. Od tej zasady będą jednak wyjątki.

Nieodebranych pism, w tym pism sądowych, podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez Pocztę Polską, których termin odbioru określony w awizo przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów.

Zasada ta nie będzie miała zastosowania do:

  1. postępowań dotyczących wydania przez Ministra Finansów decyzji o pozostawieniu w rejestrze domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą domeny internetowej wykorzystywanej do urządzania gier hazardowych bez koncesji, zezwolenia lub dokonania zgłoszenia wymaganego przez ustawę, kierowanych do usługobiorców na terytorium Polski albo o jej wykreśleniu z tego rejestru w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847, z późn. zm.);
  2. postępowań w sprawie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania , o których mowa w dziale IIIB Ordynacji podatkowej;
  3. kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz postępowań podatkowych, jeżeli kontrole lub postępowania te wiążą się z podejrzeniem popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *