NOVOMATIC zapewnienia ważny bodziec dla austriackiej gospodarki

Ekonomiści określają istotne efekty ekonomiczne w Austrii wpływające za pośrednictwem NOVOMATIC na poziomie regionalnym. Firma w ten sposób wnosi znaczący wkład w austriacką gospodarkę, rynek pracy i podatki.

Aby ocenić ogólny wpływ ekonomiczny NOVOMATIC w Austrii, zlecono kompleksowe badanie renomowanemu „Economica Institute for Economic Research”. Jego celem było stworzenie rzetelnego zestawu danych do oceny zarówno bezpośrednich, jak i multiplikatywnych efektów ekonomicznych w całej sieci. 20 września dyrektor ds. Badań, dr Anna Kleissner z Economica Institute, wraz z Haraldem Neumannem, dyrektorem generalnym NOVOMATIC AG, przedstawili ekonomiczny ślad firmy dla gospodarki Austrii podczas konferencji prasowej na Novomatic Forum w Wiedniu.

Wyniki pokazują, że w samym 2017 r. NOVOMATIC wygenerował wartość produkcji brutto na poziomie 1,3 mld EUR. Wartość produkcji brutto obejmuje wartość wszystkich towarów i usług objętych procesem produkcyjnym. Przy około 2,5 miliarda euro ogólnego wpływu na austriacką gospodarkę, ten wkład jest prawie dwa razy wyższy – z powodu współzależności dotyczących wstępnej pracy z firmami krajowymi i niskiego udziału importu.

Dyrektor dr Anna Kleissner z Economica Institute wraz z Haraldem Neumannem, CEO firmy NOVOMATIC AG

Ponadto w 2017 r. wygenerowano bezpośredni wkład w tworzenie wartości w wysokości 517,7 mln EUR. Biorąc pod uwagę efekty wywołane wzdłuż łańcucha wartości w górę łańcucha dostaw oraz tzw. Efekty dochodowe, całkowity wkład brutto w tworzenie wartości wynosi 998,5 mln EUR. Oznacza to, że każde 208 euro wygenerowane w Austrii można bezpośrednio lub pośrednio przypisać firmie NOVOMATIC. Szczególnie Austria Dolna i Wiedeń czerpią korzyści z ekonomicznej siły tej wiodącej austriackiej firmy.

NOVOMATIC zatrudnia obecnie 3 632 osoby w Austrii. Poprzez powiązanie z krajowymi dostawcami, a także poprzez efekty konsumpcji i inwestycji, średnio dwa dodatkowe miejsca pracy na każdego pracownika Grupy NOVOMATIC są powiązane z każdym istotnym zadaniem. NOVOMATIC zapewnia w ten sposób łącznie 11 322 miejsc pracy w Austrii.

Ze względu na silny wzrost w ostatnich latach, NOVOMATIC stał się jednym z największych podatników w kraju. Działalność Grupy przyczyniła się w sumie 439,7 mln EUR bezpośrednio i pośrednio do wpływów podatkowych w Austrii w 2017 r. – np. poprzez podatki od wynagrodzeń i składki na ubezpieczenie społeczne, podatki od produktów i podatek od wartości dodanej. Wkład fiskalny odpowiada zatem w przybliżeniu całkowitej kwocie podatku od zysków kapitałowych wygenerowanej w Austrii.

Ponadto NOVOMATIC jest bardzo aktywny we wspieraniu instytucji społecznych i kulturalnych.

„Nie tylko jesteśmy dumni z naszego znaczenia gospodarczego, ale także ciężko pracujemy, aby jeszcze bardziej wzmocnić nasz społeczny ślad. Dotyczy to również naszych pracowników, począwszy od tworzenia własnych programów szkoleniowych, takich jak „Corporate Coding Academy”, aż po inicjatywy, które podkreślają naszą odpowiedzialność jako pracodawcy „

– mówi prezes NOVOMATIC Harald Neumann w odniesieniu do certyfikatu” Nestor Gold ” do pracy odpowiedniej dla wieku i znaku jakości „Beruf und Familie” rodzinnego ministerstwa dla pracodawców przyjaznych rodzinie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *