Opinia prawna o projekcie ustawy hazardowej

Na potrzeby procesu legislacji Biuro Analiz Sejmowych przygotowało opinię prawną dotyczącą projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych.

Autor opinii dr Adam Karczmarek, ekspert ds. legislacji zarzuca projektowi wady techniczno-redakcyjne, które należy usunąć w trakcie procesu legislacyjnego. Zwraca również uwagę, że pomimo iż projekt przyczyni się do ograniczenia „szarej strefy” w szczególności w sektorze gier na automatach i hazardu internetowego to jedną z przyczyn powstania tego zjawiska jest dotychczasowy rygoryzm prawodawcy wprowadzony ustawą o grach hazardowych z 19 listopada 2009 roku.

Jak zauważa ekspert: „największe wątpliwości dotyczące projektu wiązać mogą się z ustanowieniem nowego monopolu państwa na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach poza kasynem gry oraz urządzanie gier hazardowych w sieci Internet.” Podkreśla również, że wprowadzenie monopolu trzeba rozpatrywać w kontekście deklarowanej w Konstytucji wolności działalności gospodarczej. Jednakże po przeprowadzonej analizie dochodzi do wniosku, że zaproponowane w projekcie ustawy rozwiązanie ustanowienia monopolu należy uznać za dopuszczalne a także zgodne z Konstytucją.

Kolejną kwestią rozpatrywaną w opinii jest wprowadzenie Rejestru Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą. Autor zwraca uwagę na wątpliwości pojawiające się w tym aspekcie projektowanych regulacji. Zauważa iż zawartość zablokowanej domeny może po pewnym okresie czasu ulec zmianie co powinno się wiązać z automatycznym usunięciem z rejestru czego projekt nie przewiduje. Kolejna uwaga dotyczy zasadności zakazu udostępniania usług płatniczych na stronach wpisanych do rejestru, gdyż strony te i tak mają być zablokowane.

Uzasadnione wątpliwości budzą zmiany dotyczące projektowanych przepisów dotyczących kar pieniężnych. Przepisy, która mają zostać wprowadzone dają zbyt szeroką swobodę decyzyjną naczelnikowi urzędu celnego zarówno w zakresie nałożenia kary jak i jej wysokości.

Czytaj całość na: e-play.eu

1 komentarz w “Opinia prawna o projekcie ustawy hazardowej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *