Oskładkowanie napiwków w kasynie

kasyno

Czy żetony wręczane jako napiwki w kasynie powinny być wliczane do podstawy ZUS? Czy jednak skoro napiwki pochodzą od klientów i nie są finansowane przez pracodawcę, to składek na ubezpieczenia społeczne się od nich nie odprowadza?


Wyrok SA we Wrocławiu z 28 lutego 2017 r., sygn. akt III AUa 1647/16) Oskładkowaniu na szeroko rozumiane ubezpieczenia społeczne — a w dalszej konsekwencji również na ubezpieczenie zdrowotne — podlegają „wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne” i to bez względu na źródło finansowania tych środków.

Spór dotyczył oskładkowania napiwków — żetonów wręczanych przez klientów w kasynie — które zdaniem ZUS powinny być wliczane do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

W kasynie żetony-napiwki umieszczano w kasetkach przy stołach (tip boxach), uzbierane w ten sposób kwoty były dzielone między pracownikami w sposób zależny od zajmowanego stanowiska (współczynnik ten ustalali sami pracownicy). Kasyno prowadziło rejestr napiwków (art. 87 ust. 1 ustawy o grach hazardowych), a same żetony były przechowywane przez kasjera.

Od kwot wypłacanych tytułem napiwków był odprowadzany podatek dochodowy — ale nie odprowadzano od nich składek na ubezpieczenia społeczne, co ZUS wychwycił w czasie kontroli.

Wniesione przez kasyno odwołanie zostało prawomocnie oddalone przez sąd: przychodem jest całość wynagrodzenia uzyskiwanego z tytułu pracy, a przepisy nie wskazują napiwków jako przychodów niewliczanych do podstawy wymiaru składek (par. 2 rozporządzenia MPiPS z 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, Dz.U. z 2017 r. poz. 1949), to przychód w postaci napiwków otrzymywanych przez pracowników kasyna powinien być uwzględniony przy obliczaniu wysokości składek.

Całość czytaj na: czasopismo.legeartis.org

1 komentarz w “Oskładkowanie napiwków w kasynie

  1. A co z fryzjerami, taksówkarzami, kelnerkami, dostawcami pizzy, kurierami, golibrodami, barystami, barmanami, panią na poczcie?

    Wymieniłem tylko tych, którym pozostawiłem napiwek w ciągu tego kwartału, tych, o których zapomniałem, przepraszam.

    Zarówno ZUS jak i urzędnicy celno-skarbowi uwielbiają przeprowadzać kontrole w kasynie, bo tu wszystko musi być ewidencjonowane i rejestrowane. Więc jest łatwo.

    Nie twierdzę, że pracownicy w wymienionych przeze mnie zawodach powinni płacić podatek od napiwków, a tym bardziej ZUSu, zastanawiam się tylko gdzie jest równość obywatela wobec prawa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *