Rekrutacja na studia hazardowe na ALK już w toku

Od października na Akademii im. Leona Koźmińskiego zacznie się kolejna, druga z kolei edycja studiów w temacie – „Zarządzanie na rynku gier losowych i zakładów sportowych”.

Branża gier losowych i zakładów sportowych jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki na świecie. Loterie, kasyna, poker, gry na automatach i zakłady sportowe generują obroty na poziomie setek miliardów dolarów rocznie. Jednocześnie jest to branża złożona i niejednolita, czego źródłem są między innymi zróżnicowane regulacje prawne – od przepisów niezwykle liberalnych, przez zakaz reklamy, aż po całkowity zakaz organizowania i brania udziału w grach i zakładach.

Rozwój nowoczesnych technologii, intensyfikacja działań marketingowych, jak również zmieniające się preferencje klientów sprawiają, że branża gier losowych i zakładów sportowych podlega ciągłym zmianom. Jednocześnie widoczna jest coraz większa wola regulatorów do ograniczania negatywnych efektów oddziaływania branży, czy to w zakresie uzależnień czy zagrożeń dla sportu.

Zmiany legislacyjne spowodowały również dynamiczne zmiany branży w Polsce. Ograniczenie działania zagranicznych podmiotów powoduje stałe zwiększanie liczby legalnie działających bukmacherów, a rozszerzenie monopolu państwa, na inne poza grami liczbowymi oraz loteriami pieniężnymi rodzaje produktów, implikuje wprowadzenie zmian również w państwowym Totalizatorze Sportowym.

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie na rynku gier losowych i zakładów sportowych są innowacyjnym na skalę europejską projektem edukacyjnym, mającym za zadanie efektywne kształcenie kadr dla podmiotów funkcjonujących na tym rynku. Po raz pierwszy bowiem powstały studia, które w sposób holistyczny podejmują zagadnienie branży gier losowych i zakładów sportowych z ekonomicznego i menadżerskiego punktu widzenia, dając słuchaczom możliwość usystematyzowania wiedzy oraz rozwoju kluczowych dla zarządzania poszczególnymi obszarami działania na tym rynku kompetencji i umiejętności.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do skutecznego funkcjonowania na szeroko rozumianym rynku gier losowych i zakładów sportowych poprzez pogłębienie wiedzy w zakresie funkcjonowania branży w Polsce i na świecie, istniejących regulacji oraz ograniczeń formalnych, a także poprzez podniesienie kompetencji zawodowych niezbędnych do zarządzania poszczególnymi obszarami działania.

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY

Program studiów ma charakter przekrojowy i interdyscyplinarny. Tematy poruszane w trakcie zajęć pozwolą poznać oraz pogłębić wiedzę słuchaczy dotyczącą wszystkich elementów funkcjonowania oraz regulacji obowiązujących na rynku gier losowych i zakładów sportowych. Podczas zajęć prezentowane będą rozwiązania dotyczące nie tylko rynku polskiego, ale również wybranych rynków międzynarodowych (z szczególnym uwzględnieniem innych krajów europejskich, Stanów Zjednoczonych oraz Azji).

Szczególny nacisk w trakcie studiów położony jest na zapoznanie się z praktycznymi elementami funkcjonowania podmiotów aktywnych na tym rynku oraz relacji tych podmiotów z zewnętrznymi interesariuszami. Słuchacze zapoznają się z działalnością operacyjną różnych przedsiębiorstw, specyfiką ich komunikacji marketingowej oraz poznają kluczowe trendy i perspektywy rozwoju rynku.

Zajęcia prowadzone będą przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w swoich dziedzinach. Różnorodność wykładowców pozwoli słuchaczom na zapoznanie się z problematyką rynku gier losowych i zakładów sportowych z wielu perspektyw.

ADRESACI STUDIÓW

  • Pracownicy i osoby zainteresowane pracą w firmach branży gier losowych i zakładów sportowych.
  • Przedstawiciele organizacji sportowych, chcący nawiązywać relacje sponsorskie z firmami tej branży.
  • Przedstawiciele mediów działający w relacjach z firmami branży gier losowych i zakładów sportowych.
  • Przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej (służby celne oraz skarbowe, pracownicy ministerstw, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego).

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Projekt końcowy z obroną, obejmujący całość problematyki studiów – rozwiązanie problemu biznesowego.
Wiedza weryfikowana będzie poniższymi metodami:

prezentacja opracowań, dokonywanych na wybranych zajęciach na studiach,
dyskusja w trakcie zajęć, mających charakter konwersatoriów,
prace semestralne z wybranych teoretycznych i praktycznych zagadnień, będących przedmiotem zajęć na studiach:

– Elementy matematyki i teorii prawdopodobieństa – egzamin cząstkowy
– Elementy mikroekonomii – egzamin cząstkowy
– Prawo hazardowe – egzamin cząstkowy
– Rynek gier i zakładów w Polsce i na świecie – projekt grupowy
– Gry liczbowe i loterie pieniężne – egzamin cząstkowy
– Kasyna gry – egzamin cząstkowy
– Zakłady bukmacherskie – egzamin cząstkowy

Wiedza przekazywana będzie podczas wykładów z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych (Power Point, foto, video).

Więcej o naborze na ten kierunek studiów można się dowiedzieć pod linkiem: https://www.kozminski.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/studiapodyplomowe/kierunki/zarzadzanie-na-rynku-gier-losowych-i-zakladow-sportowych/o-studiach/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *