Skarbówka formuje i uzbraja nowe oddziały szturmowe

KAS

W strukturze Ministerstwa Finansów funkcjonuje Wydział Działań Taktyczno-Operacyjnych. Jest to wyspecjalizowana komórka Krajowej Administracji Skarbowej, realizująca na terenie całego kraju zadania o podwyższonym stopniu złożoności i ryzyka. Wyposażenie wydziału obejmuje specjalistyczny sprzęt oraz uzbrojenie.

KASW KAS powstaną kolejne tego typu grupy, które będą uczestniczyć m.in. w zatrzymaniach podejrzanych czy prowadzić czynności w miejscach uznanych za niebezpieczne. W ich skład wejdą funkcjonariusze posiadający odpowiednie doświadczenie, umiejętności oraz wyposażenie.

W Służbie Celno-Skarbowej powstaną tzw. Grupy Zabezpieczenia Działań, które będą funkcjonować w strukturze urzędów celno-skarbowych. Planowane jest utworzenie siedmiu zespołów złożonych z około dziesięciu odpowiednio wyszkolonych i wyposażonych funkcjonariuszy.

Funkcjonariusze KAS prowadzą coraz częściej działania wymierzone w grupy przestępcze zajmujące się m.in. nielegalnym hazardem, produkcją wyrobów tytoniowych, alkoholowych, handlem podróbkami. Takiej działalności nie organizują przypadkowe osoby, często są to niebezpieczni i uzbrojeni przestępcy. Musimy zapewnić funkcjonariuszom i pracownikom KAS odpowiedni poziom bezpieczeństwa w prowadzeniu takich spraw i temu ma służyć utworzenie nowych zespołów – wyjaśnia zastępca szefa KAS Piotr Dziedzic.

Zadaniem nowych grup będzie wspieranie funkcjonariuszy i pracowników KAS w działaniach realizacyjnych wynikających z ustawowych uprawnień KAS np. w trakcie zatrzymywania osób podejrzanych i ich doprowadzania do organów ścigania, podczas przeszukań miejsc składowania towarów pochodzących z przemytu, działań kontrolnych na dużych bazarach i targowiskach, likwidacji nielegalnych wytwórni wyrobów akcyzowych. Grupy Zabezpieczenia Działań będą współpracować z Wydziałem Działań Taktyczno-Operacyjnych MF, którego zadania dotyczą zatrzymywania osób podejrzanych o przestępstwa skarbowe i uznanych za niebezpieczne np. ze względu na ich przeszłość kryminalną, posiadających lub mogących posiadać broń, wchodzących w skład zorganizowanych grup przestępczych. W 2019 r. funkcjonariusze tego wydziału brali udział w kilkudziesięciu działaniach na terenie całego kraju. Realizacje te dotyczyły zwalczania różnych form działalności przestępczej, były prowadzone samodzielnie przez KAS, a także we współpracy z innymi służbami.

Krajowa Administracja Skarbowa

W odróżnieniu od funkcjonariuszy z Wydziału Działań Taktyczno-Operacyjnych, funkcjonariusze z Grup Zabezpieczenia Działań nie będą wykonywać tylko zadań dotyczących zabezpieczenia operacyjnego. Będą realizować też inne, standardowe zadania wynikające z zakresu działania urzędu celno-skarbowego, w którym pełnią służbę. Przed rozpoczęciem wykonywania nowych zadań przejdą specjalistyczne szkolenia i zostaną odpowiednio przygotowani przez doświadczonych instruktorów. Grupy Zabezpieczenia Działań będą wyposażone w sprzęt (w tym broń) dostosowany do ich potrzeb, pozwalający na skuteczne i bezpieczne działanie w różnych sytuacjach.

Źródło: Krajowa Administracja Skarbowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *