Spotkanie członków Polskiej Izby Gospodarczej Branży Rozrywkowej i Bukmacherskiej

Dziś w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli i założycieli Polskiej Izby Branży Rozrywkowej i Bukmacherskiej. Jest to powstała w październiku 2018 roku organizacja, grupująca w swoich szeregach przedstawicieli tego sektora branży, reprezentując poglądy i interesy sektora.

Do głównych celów Izby należy zaliczyć :

  • Wspieranie polskich legalnych przedsiębiorców działających w obszarze branży rozrywkowej i zakładów bukmacherskich.
  • Współdziałanie w celu zapewnienia pomocy w codziennych zmaganiach z organami Państwa.
  • Zapewnienie, aby kontrole organów państwa przebiegały zgodnie z obowiązującymi przepisami ustaw i rozporządzeń, nie paraliżując przy tym funkcjonowania przedsiębiorstw.

Korzyścią wynikającą z przynależności do tej organizacji firm branżowych w szczególności są:

  • kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej – opracowanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym,
  • nawiązanie owocnych kontaktów biznesowych i poszerzenie rynków, a także podniesienie kompetencji kadry pracowniczej
  • reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w izbie przedsiębiorców, w szczególności wobec organów władzy publicznej
  • wywieranie realnego wpływu na proces tworzenia aktów prawnych dotyczących funkcjonowania branży rozrywkowej i zakładów bukmacherskich
  • wywieranie korzystnego dla przedsiębiorców wpływu na prawotwórstwo lub decyzje organów państwowych i samorządowych poprzez stosowanie lobbingu

W spotkaniu na które przybyło wielu reprezentantów firm zrzeszonych w strukturach Izby uczestniczył także Prof. dr hab. Witold Modzelewski, który jest jednym z najbardziej znanych specjalistów w dziedzinie podatków i prawa podatkowego. Obecnie pełni funkcję Profesora Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego a w latach 1992 – 1996 pełniąc funkcję wiceministra finansów był odpowiedzialny za przebudowę systemu polskiego prawa podatkowego. Należy również przypomnieć, że to za jego kadencji został wprowadzony podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy.

Obecność takiego doświadczonego specjalisty pełniącego również funkcje doradcy podatkowego, jest dla członków Izby gwarantem poprawnego i konsekwentnego realizowania celów statutowych.

Spotkanie przebiegło w rzeczowej i konstruktywnej atmosferze, przedstawione zostały także referaty dotyczące spraw podatkowych i trudności wynikających z dowolnej interpretacji przepisów związanych z udostępnianiem firmom bukmacherskich informacji o rozgrywkach sportowych przez organizacje i związki sportowe w Polsce.

Wiele problemów stojących przed członkami i Zarządem Izby zostało zreferowanych i naświetlonych, obecnie oczekiwać będziemy konstruktywnych realizacji tych postulatów i szerszego zainteresowania publicznego tą nową ale bardzo ważną organizacją.

 

Portale marki E-PLAY będą pełnić rolę reprezentanta medialnego, będzie można już wkrótce zapoznać się w naszych mediach z działaniami i komentarzami przedstawicieli PIGBRiB.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *