Stan rynku gier hazardowych na koniec roku 2016

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (2 głosów, średnia: 5,00 z 5)
Rozmiar czcionki:
Print Friendly, PDF & Email

Ministerstwo Finansów podsumowało rok 2016 w zakresie obowiązywania ustawy o grach hazardowych.

Dokument stanowi realizację polecenia Prezesa Rady Ministrów, nakładającego na ministra właściwego do spraw finansów publicznych obowiązek informowania Rady Ministrów, w cyklach rocznych, o stanie realizacji ustawy o grach hazardowych.

Celem opracowania jest przedstawienie danych i informacji o sytuacji na rynku gier hazardowych w Polsce i działaniach państwa, zarówno legislacyjnych, jak i kontrolnych – porządkujących ten rynek. Materiał zawiera również informacje o realizacji ustawy w kontekście uzyskanych dochodów z tytułu podatku od gier i realizacji założeń budżetowych, analizę zachowań sektora rynku gier hazardowych na tle zmieniających się warunków gospodarczych, legislacyjnych i społecznych.

Informacja odnosi się do stanu prawnego, obowiązującego w 2016 r., a więc przed nowelizacją ustawy o grach hazardowych z 15 grudnia 2016 r. z datą obowiązywania od 1 kwietnia 2017 r.

Poniższa tabela obrazuje stan rynku gier hazardowych w ujęciu ilościowym na koniec 2015 r. oraz 2016 r. w segmencie gier urządzanych w kasynach gry, salonach gier na automatach, punktach przyjmowania zakładów wzajemnych.

Salony gier na automatach

Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych pozwalała na prowadzenie działalności w zakresie gier urządzanych w salonach gier na automatach zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych, nie przewidywała jednak udzielania nowych oraz przedłużania zezwoleń na prowadzenie działalności w tym zakresie podmiotom komercyjnym. W związku z zakończeniem działalności wszystkich salonów gier na automatach działających na podstawie udzielonych zezwoleń, na dzień 31 grudnia 2016 r. nie obowiązywało już żadne zezwolenie na prowadzenie salonu gier na automatach. Ostatnie zezwolenie na prowadzenie salonu gier na automatach wygasło 7 czerwca 2016 r.

Kasyna gry

W 2016 r. wpłynęło 40 wniosków o wydanie koncesji na prowadzenie kasyna gry, co było związane z opublikowaniem informacji o terminach wygaśnięcia 23 koncesji udzielonych w latach 2010 – 2011.

W związku z faktem, że w przypadku województw: śląskiego, lubelskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, pomorskiego, podkarpackiego, małopolskiego i dolnośląskiego, liczba złożonych wniosków przekraczała liczbę wolnych lokalizacji, ogłoszonych zostało 10 postępowań przetargowych, które nie zostały zakończone wydaniem koncesji w 2016 r.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. minister właściwy do spraw finansów publicznych udzielił 10 koncesji na prowadzenie kasyna gry, z czego 8 koncesji wydanych zostało w trybie bezprzetargowym, a 2 koncesje wydane zostały w wyniku przetargów zakończonych w 2015 r.

Zakłady wzajemne

Na dzień 1 stycznia 2016 r. obowiązywało 27 zezwoleń na urządzanie naziemnych zakładów wzajemnych, wydanych dla 7 podmiotów, obejmujących łącznie 2157 punktów przyjmowania zakładów wzajemnych.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. obowiązywało 26 zezwoleń na urządzanie ww. działalności, wydanych dla 7 podmiotów, obejmujących łącznie 2355 punktów przyjmowania zakładów wzajemnych.

W odniesieniu do już funkcjonujących naziemnych punktów przyjmowania zakładów wzajemnych, na zwiększenie ich liczby w stosunku do 2016 r. miało wpływ udzielenie zezwolenia podmiotowi dotychczas nie prowadzącemu takiej działalności.

Na dzień 1 stycznia 2016 r. obowiązywało 5 zezwoleń na urządzanie zakładów wzajemnych za pośrednictwem sieci Internet, wydanych dla 5 podmiotów.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. obowiązywało 7 zezwoleń na urządzanie ww. działalności za pośrednictwem sieci Internet, wydanych dla 7 podmiotów.

W przypadku 7 wniosków postępowanie zostało zakończone wydaniem decyzji odmawiającej zezwolenia lub umarzającej postępowanie.

Turnieje gry w pokera

Z uwagi na fakt, że turnieje gry w pokera mogły być urządzane w kasynach gry, minister właściwy do spraw finansów publicznych, jako organ udzielający koncesji na ich prowadzenie, był również organem właściwym do udzielania zezwoleń na urządzanie tego rodzaju turniejów. O uzyskanie zezwolenia w tym zakresie mogły ubiegać się podmioty prowadzące kasyna gry na podstawie udzielonej koncesji. W 2016 r. udzielono łącznie 14 zezwoleń na urządzanie turniejów gry w pokera 3 podmiotom posiadającym koncesje na prowadzenie kasyna gry.


Otagowano jako

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *