Szacunkowa kwota kar pieniężnych wynosi 28,8 mln złotych

Marian Banaś

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś udzielił portalowi E-PLAY.PL wywiadu na temat realizacji wprowadzonej w kwietniu 2017 roku nowelizacji ustawy o grach hazardowych w zakresie zwalczania nielegalnych automatów do gier.

E-PLAY.PL: Znowelizowane prawo hazardowe obowiązuje od 1 kwietnia 2017 roku. Nowa ustawa nakłada m.in. drakońskie kary za urządzanie gier na automatach poza kasynami, a także za samo ich posiadanie. Ile zostało już wszczętych postępowań administracyjnych w sprawie wymierzenia kary pieniężnej z tego tytułu i na jaką kwotę?

Marian Banaś: Od 1 kwietnia, w oparciu o przepisy ustawy o grach hazardowych, zostało wszczętych 98 postępowań administracyjnych, natomiast szacunkowa kwota nałożonych kar pieniężnych wynosi 28,8 mln zł.

E-PLAY.PL: Jaka jest obecnie ilość automatów zgromadzonych w magazynach celnych?

Marian Banaś: Na koniec czerwca 2017 r. w naszych magazynach znajdowało się ponad 81 tys. automatów do gier.

E-PLAY.PL: Czy wszystkie automaty zatrzymane przez KAS zostaną zutylizowane czy przewiduje się zlicytowanie ich podmiotom posiadającym koncesje, czy też jest inny plan na rozwiązanie kwestii zatrzymanych automatów?

Marian Banaś: Automaty do gier zatrzymane przez Krajową Administrację Skarbową są przedmiotami zabezpieczonymi w ramach postępowań przygotowawczych, prowadzonych w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe. Dlatego sposób postępowania z nimi regulują przepisy ustawy Kodeks karny skarbowy.

W przypadku automatów do gier, wobec których jest orzekany przepadek na rzecz Skarbu Państwa, możliwe są dwa rodzaje decyzji. Sąd orzekając przepadek automatu do gier może zarządzić jednocześnie jego zniszczenie i wykonanie takiego orzeczenia nastąpi zgodnie z przepisami prawa karnego wykonawczego. Zarządzenie zniszczenia automatów do gier następuje w sytuacji gdy sprzedaż jest niemożliwa, znacznie utrudniona lub nieuzasadniona lub gdy nie odpowiadają one warunkom dopuszczenia do obrotu w kraju. Warto mieć przy tym na uwadze, że zgodnie z ogólnymi regułami prawa karnego każda sprawa rozpatrywana jest indywidualne, w zależności od konkretnych okoliczności i właściwości danego automatu do gier.

Możliwa jest też sytuacja, gdy sąd orzeknie jedynie przepadek automatu do gier i wykonanie tego przepadku zostanie dokonane zgodnie z przepisami Kodeksu karnego wykonawczego oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W ramach tej drugiej ewentualności możliwa jest sprzedaż przez organ postępowania wykonawczego automatów do gier, jednakże wyłącznie na rzecz podmiotów, które uzyskały koncesje albo zezwolenie na urządzanie gier.

E-PLAY.PL: Jakie są przybliżone koszty magazynowania zatrzymanych automatów w skali miesiąca?

Marian Banaś: Miesięczne koszty zabezpieczenia zatrzymanych automatów do gier są uzależnione od liczby automatów znajdujących się w magazynach. W okresie od kwietnia do czerwca koszty te kształtowały się na poziomie 720-780 tys. zł miesięcznie.

E-PLAY.PL: Minister Rozwoju i Finansów jest uprawniony do wydania decyzji rozstrzygającej czy dana gra jest grą na automacie w rozumieniu ustawy. Czy została wydana taka decyzja dotycząca automatów zręcznościowych? Jeśli tak to na jaki typ?

Marian Banaś: MF nie wydawało decyzji dotyczących automatów zręcznościowych. Niemniej jednak z posiadanych przez nas informacji wynika, że wiele automatów działających nielegalnie jedynie sugeruje, że wygrana w grze jest zależna od wiedzy lub zręczności gracza. W takich przypadkach minister wydawał już decyzje stwierdzające, że gry rozgrywane na danym urządzeniu są grami na automatach w rozumieniu ustawy o grach hazardowych. Dodatkowo, Ministerstwo Finansów wydawało komunikaty ostrzegające przed organizacją takich gier.

E-PLAY.PL: Jaka jest jeszcze szacunkowa ilość automatów na rynku, będąca eksploatowana w „szarej strefie” według oceny Ministerstwa Finansów?

Marian Banaś: Oszacowanie szarej strefy w obszarze automatów do gier jest trudne ponieważ firmy prowadzące nielegalną działalność funkcjonują „w podziemiu”. Nowelizacja prawa hazardowego oraz działania podejmowane przez Krajową Administrację Skarbową mają na celu wyeliminowanie nielegalnych automatów z rynku. Efekty skutecznych działań operacyjnych KAS są już widoczne i osoby łamiące prawo nie mogą czuć się bezpiecznie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *