Zmiany kadrowe w Apex Gaming

Apex Gaming wyznaczył Ricardo Gröhlicha do roli kierownika sprzedaży międzynarodowej z początkowym zadaniem skoncentrowania się na wspieraniu…