Totalizator Sportowy wybierze Zespół Zarządzający Funduszem Corporate Venture Capital TS

Totalizator Sportowy sp. z o.o. (dalej „TS”) zaprasza do składania odpowiedzi na zapytanie o informacje, dotyczące wyboru Zespołu Zarządzającego Funduszem Corporate Venture Capital Totalizatora Sportowego.

Celem niniejszego zapytania jest wybór profesjonalnego i doświadczonego zespołu zarządzającego funduszem, posiadającego rozległą sieć ekspertów i partnerów biznesowych niezbędnych do efektywnego zarządzania funduszem CVC.

Zapytanie o informacje zakończy się wyborem Zespołu Zarządzającego Funduszem oraz podpisaniem Listu Intencyjnego („List”). List będzie wyrażać zamiar złożenia wspólnie wypracowanego wniosku do Programu BRIdge VC zarządzanego przez Polski Fundusz Rozwoju („PFR”). Po otrzymaniu pozytywnej decyzji PFR, zostanie utworzony Fundusz TS CVC.

Kluczowe terminy w procesie zapytania o informacje przedstawiają się następująco:

  • 2 września 2019 r. – upływa termin udzielania odpowiedzi na pytania potencjalnych uczestników
  • 9 września 2019 r. – upływa termin przesyłania odpowiedzi na niniejsze zapytanie

Informacje o założeniach utworzenia Funduszu i strategicznych wyzwaniach stojących przed Totalizatorem Sportowym, które mogą być zaadresowane poprzez utworzenie Funduszu, znajdują się w Załączniku nr 1 do niniejszego postępowania. Załącznik będzie udostępniany na życzenie potencjalnych uczestników tego postępowania. Prośby o udostępnienie załącznika należy przesyłać na adres [email protected] wraz z danymi identyfikującymi osobę zwracającą się o udostępnienie dokumentu.

W razie pojawienia się innych pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu: [email protected]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *