Co warto wiedzieć o podatku od gier?

podatek od gier

Ustawa o grach hazardowych wśród regulacji dotyczących warunków urządzania gier czy zasad prowadzenia działalności w tym zakresie zawiera także regulacje dotyczące podatku od gier hazardowych, który znany jest jako podatek od gier. Co należy wiedzieć na temat owego podatku?

Podatek od gier jest instytucją dosyć wyjątkową na gruncie polskich przepisów podatkowych. Nie został on bowiem objęty oddzielną ustawą podatkową – kwestię podatku od gier reguluje jeden z rozdziałów ustawy o grach hazardowych. Tworzy to pewne problemy w kwestii systematyki owego podatku w katalogu danin publicznych.

Podatek od gier uważany jest za jeden z podatków obrotowych. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest urządzanie gier hazardowych, a także udział w turnieju gry w pokera. Urządzanie gier hazardowych definiowane jest tutaj szeroko, jako coś więcej niż całokształt przedsięwzięć o specyfikach organizacyjno-technicznych, organizowanych w celi zapewnienia materialnych warunków realizacji tego typu usług. Są to także zagadnienia administracyjno-prawne, jak dla przykładu uzyskanie zezwolenia, a ponadto zawieranie umów z klientami o świadczenie omawianych usług.

Podatnik podatku od gier i moment powstania obowiązku podatkowego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w roli podatnika podatku od gier występować może osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która urządza gry hazardowe, o ile odbywa się to na podstawie koncesji bądź zezwolenia, a także podmioty, które urządzają gry objęte monopolem państwa i uczestnicy turnieju gry w pokera organizowanego przez podmiot posiadający koncesję na prowadzenie kasyna gry. Regulacja ta nie dotyczy sytuacji, w której podmiot organizuje loterie promocyjne.

Ponadto podatnikiem może być także organizacja pożytku publicznego, jeśli wartość puli wygranych loterii fantowych lub gry bingo fantowe przekracza wartość kwoty bazowej, to jest kwotę równą kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego.

Obowiązek podatkowy powstaje co do zasady w dniu, z którym rozpoczyna się urządzanie gier hazardowych. Natomiast w pokerze, który rozgrywany jest w formie turnieju gry pokera obowiązek podatkowy rodzi się z chwilą przystąpienia do turnieju. W kwestii podmiotów, które prowadzą działalność w zakresie zakładów wzajemnych obowiązek podatkowy powstaje z dniem rozpoczęcia urządzania gier w pierwszym punkcie lub na pierwszej stronie internetowej spośród punktów i stron objętych zezwoleniem.

Jeżeli określenie dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy nie jest możliwy, za dzień jego powstania uznaje się dzień, w którym uprawniony organ podatkowy stwierdził urządzanie gier lub wykonanie tej czynności.

Całość czytaj na: ksiegowosc.infor.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *