Wpływy do budżetu państwa z tytułu ustawy hazardowej w 2016 roku

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (Brak ocen)
Rozmiar czcionki:
Print Friendly, PDF & Email

Dochody budżetu państwa z podatku od gier w 2016 r. prognozowane były w wysokości 1 383 000 tys. zł. Zrealizowano je w kwocie 1 406 925 tys. zł, co oznacza, że w stosunku do prognozy były wyższe o 23 925 tys. zł tj. o 1,7 %.

Przychody z gier hazardowych wykazane przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie i ich struktura w podziale na rodzaje gier w latach 2015-2016 przedstawia poniższa tabela.

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2016 r., w porównaniu do 2015 r., nastąpił wzrost przychodów z gier w kasynach gry (wzrost o 483 359 tys. zł, tj. 12,8 %), zakładów wzajemnych (wzrost o 364 344 tys. zł, tj. o 28,1 %), gier liczbowych (wzrost o 100 065 tys. zł, tj. o 2,9 %), urządzanych loterii pieniężnych (wzrost o 158 922 tys. zł, tj. o 19,5%).

W pozostałych grach, tj. loteriach audiotekstowych i w salonach gier na automatach nastąpił znaczny spadek przychodów w analizowanym okresie.

Dochody z podatku od gier z tytułu poszczególnych gier i zakładów wzajemnych nie są wykazywane w budżecie państwa jako odrębna pozycja.

Niemniej jednak możliwe jest, na podstawie składanych przez podatników deklaracji, określenie wielkości deklarowanych poszczególnych kwot podatku z ww. tytułu oraz kwot podstaw opodatkowania tym podatkiem.

Z obserwacji kształtowania się kwot podstaw opodatkowania w latach 2015 – 2016 można zauważyć następujące tendencje:

1. Podstawy opodatkowania gier: w kasynach gry oraz z: loterii pieniężnych, zakładów wzajemnych oraz gier liczbowych utrzymywały tendencję wzrostową. W 2016 r. (w porównaniu do roku 2015) wzrosła podstawa opodatkowania:

  • zakładów wzajemnych o 365 246 tys. zł, tj. o 28,19 %;
  • gier liczbowych o 100 065 tys. zł, tj. o 2,9 %;
  • loterii pieniężnych o 158 877 tys. zł, tj. o 19,54 %;
  • gier w kasynach gry o 72 355 tys. zł, tj. o 12 %.

2. Spadki podstaw opodatkowania miały miejsce w przypadku salonów gier na automatach i loterii audioteksowych, które w 2015 r. – w stosunku do roku poprzedniego – obniżyły się odpowiednio o 83 843 tys. zł, tj. o 94 % oraz o 7 130 tys. zł, tj. o 16,75 %.

Szacunkowe kwoty należne (deklarowane przez podatników) z tytułu podatku od gier w 2016 r. wyniosły 1 413 940 tys. zł i były wyższe o 83 258 tys. zł, tj. o 6,26 % od kwot deklarowanych w 2015 r.

Największy wpływ na uzyskany podatek od gier w 2016 r. miała rosnąca dynamika w stosunku do roku 2015 kwot zadeklarowanych w następujących segmentach gier:

  • zakładów wzajemnych – wzrost o 43 569 tys. zł, tj. o 28,5 %,
  • gier w kasynach gry – wzrost o 37 259 tys. zł, tj. o 12,34 %,
  • loterii pieniężnych – wzrost o 23 815 tys. zł, tj. o 19,53 %,
  • gier liczbowych – wzrost o 20 013 tys. zł, tj. o 2,86 %.

Spadek deklarowanego podatku od gier w roku 2016 nastąpił z tytułu gier na automatach w salonach gier – spadek o 42 051 tys. zł, tj. o 93,92%.

Z analizy struktury zadeklarowanego w 2016 roku podatku od gier wynika, że w porównaniu do 2015 roku – nastąpiło zwiększenie jego udziału w łącznych kwotach zadeklarowanego podatku od gier z następujących segmentów rynku gier hazardowych:

1) zakładów wzajemnych o 2,4 pkt proc.;
2) kasyn gry o 1,3 pkt proc.;
3) loterii pieniężnych o 1,1 pkt proc.

Jednocześnie, w pozostałych segmentach nastąpił spadek udziału w łącznych kwotach zadeklarowanego podatku od gier. Najwyższy spadek został odnotowany w salonach gier na automatach z 3,3% do 0,2%, tj. o 3,1 pkt proc., natomiast w grach liczbowych – spadek z 52,7% do 51%, tj. o 1,7 pkt proc.

Dopłaty

Zgodnie z przepisami regulującymi obszar gier hazardowych dopłaty były wpłacane na rachunek Izby Celnej w Krakowie, a następnie przekazywane:

1) w 77% na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem był minister właściwy do spraw kultury fizycznej;

2) w 20% na Fundusz Promocji Kultury, którego dysponentem był minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

3) w 3% na Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, którego dysponentem był minister właściwy do spraw zdrowia.


W 2016 r., w porównaniu do 2015 r., wysokość dopłat wzrosła o 24 846 tys. zł, tj. o 2,6 %.


Otagowano jako

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *