Automatyzacja załatwiania niektórych spraw przez KAS coraz bliżej

Sejm w środę poparł dwie poprawki techniczne do noweli ustawy dotyczącej zautomatyzowania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. Nowe przepisy mają umożliwić podatnikom załatwianie spraw online.

Nowe przepisy wprowadzą automatyzację załatwiania niektórych spraw obsługiwanych przez KAS przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych. System e-Urząd Skarbowy ma zastąpić dotychczas wykorzystywany przez KAS Portal Podatkowy.

Komunikacja za pośrednictwem e-US (w postaci portalu lub aplikacji mobilnej) będzie pod względem prawnym tak samo ważna jak wykonywanie czynności w formie tradycyjnej. Ustawa zakłada też m.in., że e-US wykorzystywany w kontaktach z organami KAS będzie serwisem informacyjno-transakcyjnym dla: podatników, płatników, pełnomocników oraz komorników sądowych i notariuszy. Przepisy przewidują też uruchomienie systemu teleinformatycznego „e-Koncesje”, który ma pozwolić na elektroniczną obsługę i usprawnienie wydawania koncesji oraz zezwoleń.

System ma być stosowany w ramach m.in. składania wniosków i ofert w zakresie udzielania koncesji i zezwoleń na prowadzenie gier hazardowych.

Ministerstwo Finansów informowało, że z dniem wejścia w życie ustawy zostaną wprowadzone doręczenia w ramach e-Urzędu Skarbowego, natomiast o uruchomieniu kolejnych usług podatnicy, użytkownicy kont w US będą informowani na bieżąco. Zdaniem resortu finansów dzięki nowym rozwiązaniom podatnicy będą mogli w sposób kompleksowy załatwić swoje sprawy on-line. Nie będą też wnosić opłaty skarbowej za wydawanie zaświadczeń, jeśli wnioski złożą przez e-US.

Źródło: prawo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.