Biuletyn Statystyczny SC za I kw. 2012

Ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia 2012

Służba Celna opublikowała dane liczbowe dotyczące dozoru podatkowego w Polsce obejmujące pierwszy kwartał tego roku.

 

 

Dane za I kwartał 2012 r. dotyczące dozoru podatkowego wykonywanego przez urzędy celne zostały przygotowane w oparciu o informacje otrzymane z Departamentu Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier.

W pierwszym kwartale 2012 r. wysokość kwot podstaw opodatkowania we wszystkich kasynach gry w Polsce wyniosła 67 422 364 zł i była to zmiana w stosunku do I kwartału roku 2011 o 15,13% na plus. Największy spadek zanotowało kasyno w Poznaniu (minus 100% – bo je po prostu zamknięto). Z działających kasyn najgorzej wypadły krakowskie – minus 85,24%. Najlepiej w porównaniu z rokiem poprzednim pierwszy kwartał zakończył Toruń – plus 590,96%.

Na dzień 31 marca 2012 r. funkcjonowało 229 salonów gier na automatach. Wysokość kwot podstaw opodatkowania wszystkich salonów wyniosła 136 401 245 zł, co w porównaniu z pierwszym kwartałem roku 2011 było zmianą na minus o 8,46%.

Liczba punktów gier na automatach o niskich wygranych według stanu na dzień 31 marca 2012 wyniosła 7164 a liczba eksploatowanych automatów – 13 741 sztuk.

Najwięcej punktów znajdowało się na terenie Izby Celnej w Warszawie (1 565) i Poznaniu (817). Wysokość deklarowanych przychodów za I kwartał 2012 roku wyniosła dla tego sektora 289 871 045 zł. Był to w porównaniu z rokiem 2010 spadek o 9,68%

Cały biuletyn znajduje się TUTAJ

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

E-PLAY.PL