Biuletyn Statystyczny SC za III kw. 2012

Gry hazardowe
Marek 14/01/2013

Ostatnia aktualizacja: 14 stycznia 2013

Służba Celna opublikowała dane liczbowe dotyczące dozoru podatkowego w Polsce obejmujące pierwsze trzy kwartały roku 2012.

Dane za I-III kwartał 2012 r. dotyczące dozoru podatkowego wykonywanego przez urzędy celne zostały przygotowane w oparciu o informacje otrzymane z Departamentu Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier.

W pierwszych trzech kwartałach 2012 r. wysokość kwot podstaw opodatkowania we wszystkich kasynach gry w Polsce wyniosła 235 901 237 zł i była to zmiana w stosunku do roku 2011 o 25,97% na plus. Największy wzrost zanotowała Biała Podlaska (plus 4223,15%) – kolejnym najlepszym terenem był ten pod kontrolą IC w Toruniu: +140,20%. Najgorzej w porównaniu z rokiem poprzednim pierwsze trzy kwartały zakończyły, jako trzy na minusie (chodzi o właściwość Izb Celnych), kasyna w Krakowie (minus 46,58%), Poznaniu (minus 63,68%) oraz Wrocławiu (minus 9,09%).

Dozór podatkowy w salonach gry na automatach wykonywany jest w formie kontroli doraźnych. W pierwszych trzech kwartałach 2012 r., na koniec września, funkcjonowało 159 salonów. Wysokość kwot podstaw opodatkowania wszystkich salonów wyniosła 399 534 430 zł, co w porównaniu z trzema kwartałami roku 2011 było zmianą na minus o 8,55%.

Dozór podatkowy w punktach gier na automatach o niskich wygranych wykonywany jest również w formie kontroli doraźnych. Liczba punktów gier na automatach o niskich wygranych według stanu na dzień 30 września 2012 wyniosła 5 920 a liczba eksploatowanych automatów – 11 514 sztuk. Najwięcej punktów znajdowało się na terenie Izby Celnej w Warszawie (1 411) i Wrocławiu (580). Wysokość deklarowanych przychodów za III kwartały 2012 roku wyniosła dla tego sektora 822 659 881 zł. Był to w porównaniu z rokiem 2011 spadek o 10,51%

Cały biuletyn znajduje się TUTAJ

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-PLAY.PL