Biuletyn Statystyczny SC za rok 2011

Automaty
Marek 22/04/2012

Ostatnia aktualizacja: 19 kwietnia 2024

Służba Celna opublikowała dane liczbowe dotyczące dozoru podatkowego w Polsce obejmujące cztery kwartały roku 2011.

Dane za I-IV kwartał 2011 r. dotyczące dozoru podatkowego wykonywanego przez urzędy celne zostały przygotowane w oparciu o informacje otrzymane z Departamentu Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier.

W całym roku 2011 r. wysokość kwot podstaw opodatkowania we wszystkich kasynach gry w Polsce wyniosła 257 302 249 zł i była to zmiana w stosunku do roku 2010 o minus 1,12%. Największy spadek zanotowała Łódź (minus 34,86%) – kolejnym najgorszym terenem był ten pod kontrolą IC w Szczecinie: -31,55%. Najlepiej, w porównaniu z rokiem poprzednim, wypadły, jako jedne z czterech na plusie (chodzi o właściwość Izb Celnych), kasyna w Kielcach (plus 393,51%) oraz Toruniu (plus 66,89%).

Dozór podatkowy w salonach gry na automatach wykonywany jest w formie kontroli doraźnych. Na koniec roku 2011 funkcjonowały 232 salony. Wysokość kwot podstaw opodatkowania wszystkich salonów wyniosła 593 350 086 zł, co w porównaniu z rokiem 2010 było zmianą na minus o 0,67%.

Dozór podatkowy w punktach gier na automatach o niskich wygranych wykonywany jest również w formie kontroli doraźnych. Liczba punktów gier na automatach o niskich wygranych według stanu na dzień 31 stycznia 2011 wyniosła 7 442 a liczba eksploatowanych automatów – 14 157 sztuk.

Najwięcej punktów znajdowało się na terenie Izby Celnej w Warszawie (1 624) i Poznaniu (845). Wysokość deklarowanych przychodów za cztery kwartały 2011 roku wyniosła dla tego sektora 1 224 225 457 zł. Był to w porównaniu z rokiem 2010 spadek o 25,09%

Cały biuletyn znajduje się TUTAJ

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-PLAY.PL