Czas na Rzeszów

Automaty
Marek 11/03/2013

Ostatnia aktualizacja: 17 kwietnia 2024

Dzisiaj prezentujemy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem.

II SA/Rz 1116/12 – Wyrok WSA w Rzeszowie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący WSA Magdalena Józefczyk Sędziowie WSA Joanna Zdrzałka NSA Stanisław Śliwa /spr./ Protokolant st. sekr. sąd. Anna Mazurek – Ferenc po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 7 marca 2013 r. sprawy ze skargi A. Sp. z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia […] września 2012 r. nr […] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem

I. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji;

II. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku;

III. zasądza od Dyrektora Izby Celnej na rzecz strony skarżącej A. Sp. z o.o. kwotę 657 zł /słownie: sześćset pięćdziesiąt siedem złotych/ tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prorok

19:39
11/03/2013

Niestety Sądy okręgowe takich wyroków nie wydają a wręcz są one krzywdzące , najczęściej motywując że wyrok ETS-u cytuję jedno z fragment jednego z uzasadnień do wyroku "dotyczy Automatów o niskie wygrane jako towaru a nie usług, działalność w zakresie gier na automatach nie jest świadczona na odległość i nie jest świadczona drogą elektroniczną , nie dotyczy jej zatem obowiązek notyfikacji" koniec cytatu. Jeżeli zwykły Sąd okręgowy kwestionuje orzeczenie ETS-u , przedstawiając swoją interpretację dotyczącą przepisów technicznych i tym samym nie uznaje tego wyroku ETS-u , to mam do was pytanie bo może coś pominąłem od kiedy ETS podlega pod Polski zwykły sąd okręgowy może wy coś wiecie bo ja już zaczynam głupieć. Mam niesamowitą propozycję co prawda wiemy o tym że NIEZAWISŁOŚĆ SĄDÓW TO PUSTY MIT I NIEPRAWDA to poco dalej urządzać tą grę pozorów USTALMY STAWKI I TARYFIKATORY OPŁAT DLA SĘDZIÓW , MOŻEMY PRZY TYM PRZESTAĆ PŁACIĆ DO URZĘDU SKARBOWEGO PODATKI PONIEWAŻ SPRAWA TA I TAK TRAFI DO SĄDU A TAM PRZECIEŻ BĘDZIE USTALONY TARYFIKATOR DALEJ MOŻEMY POKUSIĆ SIĘ O TO ABY ZANIECHAĆ USTALANIA JAKICH KOL WIEK ZAPISÓW PRAWNYCH PONIEWAŻ W TEJ CHWILI WYROKI ZAPADAJĄ NA PODSTAWIE DECYZYJNOŚCI SĘDZIEGO A NIE NA PODSTAWIE LITERY PRAWA NO DO CZEGO SĄ POTRZEBNE RÓŻNE ZAPISY PRAWA, WYCHODZI ŻE TYLKO DO PALENIA W PIECU. Osobiście mam nadzieję że takie orzecznictwo jak po wyżej pozwoli jednak uniknąć wspomnianej koncepcji .
E-PLAY.PL