Do zapłacenia podatek za milion w „Milionerach”

Ciekawostki
Iwo 18/03/2019

Ostatnia aktualizacja: 29 kwietnia 2024

W czwartek 14 marca pani Katarzyna Kant-Wysocka z Gdańska wygrała okrągły milion w Milionerach! Otrzymała tym samym od Huberta Urbańskiego czek za zawrotną sumę.

Jednak będzie musiała odprowadzić od tej wygranej podatek! Ile dokładnie?

Jak powszechnie wiadomo, w przypadku wygranej w loterii lub konkursie (bez względu na to, czy jest ona rzeczowa czy pieniężna) należy odprowadzić zgodnie z polskim prawem podatek. To samo dotyczy również miliona złotych, który pani Katarzyna Kant-Wysocka z Gdańska wygrała w czwartkowym odcinku Milionerów.

Mimo że obowiązek odprowadzenia należności ciąży na organizatorze, suma jest z reguły potrącana z wygranej gracza. Stanowi ona dochód osoby fizycznej, który podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym. Jest to podatek zryczałtowany w wysokości 10% wartości wygranej.

„Stawka podatku wynosi 10%. Jest on opłacany przez organizatora konkursu czy loterii, który jest płatnikiem podatku, natomiast podatnikiem, czyli osobą obciążoną obowiązkiem podatkowym, jest wygrywający. Organizator powinien pobrać należny podatek i odprowadzić go we właściwym dla siebie urzędzie skarbowym”

Z wygranej Pani Katarzyny zostanie potrącone zatem 100 000 złotych. A co, gdy wygraną stanowi nagroda rzeczowa? W takim wypadku „organizator konkursu czy loterii powinien przed jej wydaniem pobrać od wygrywającego odpowiednią kwotę, stanowiącą 10% wartości wygranego przedmiotu.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-PLAY.PL