Europejski standard wskaźników szkodliwości zatwierdzony przez CEN

Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2023

Kraje europejskie zatwierdziły propozycję EGBA dotyczącą ustanowienia wspólnego europejskiego standardu dotyczącego wskaźników szkodliwości, co stanowi znaczący krok naprzód w kierunku bezpieczniejszego hazardu w Europie.

Członkowie Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN), oficjalnego organu odpowiedzialnego za opracowywanie standardów w Europie, głosowali za stworzeniem europejskiego standardu dotyczącego wskaźników szkodliwości w grach hazardowych online. Propozycja ustanowienia standardu została przedstawiona CEN przez Europejskie Stowarzyszenie Gier i Zakładów (EGBA) w celu wspierania bezpieczniejszego hazardu online i wzmocnienia ochrony graczy w Europie.

Wskaźniki szkodliwości to zmiany w zachowaniach gracza związanych z hazardem online, takie jak prędkość, czas i czas trwania gry, które można wykorzystać do zidentyfikowania ryzykownych lub szkodliwych zachowań związanych z hazardem. Markery te są niezbędne do dalszego rozwoju skutecznych mechanizmów wczesnej interwencji, mających na celu zapobieganie szkodom związanym z hazardem. Wiele organizacji, w tym sektor opieki zdrowotnej i operatorzy gier hazardowych, już stosuje wskaźniki szkodliwości, ale nie ma powszechnie przyjętej listy zachowań, stanowiącej takie wskaźniki. Propozycja EGBA dotycząca stworzenia normy CEN ma na celu rozwiązanie tego problemu na poziomie europejskim poprzez stworzenie znormalizowanej listy oznak szkodliwości.

Głosowanie CEN odbyło się w grudniu 2022 r., a prace nad stworzeniem standardu mają rozpocząć się w I kwartale 2023 r. Proces CEN ma na celu umożliwienie szerokiemu gronu europejskich interesariuszy, w tym naukowców, ekspertów ds. zdrowia, organów ds. gier hazardowych, operatorów, i organizacje konsumenckie, do udziału w dyskusjach za pośrednictwem delegacji krajowych reprezentowanych w CEN. Chociaż ostateczna norma CEN będzie narzędziem dobrowolnym, może również stać się prawnie wiążąca w drodze ustawodawstwa.

„Jesteśmy zachwyceni, że CEN zatwierdził propozycję EGBA dotyczącą ustanowienia znormalizowanej listy wskaźników szkodliwości i dziękujemy jej członkom za wsparcie. Ta decyzja jest kamieniem milowym i znaczącym krokiem naprzód w kierunku bezpieczniejszego hazardu w Europie. Dziękujemy również naszym członkom za ich silne zaangażowanie w bezpieczniejszy hazard i niezachwiane wsparcie, aby ta propozycja była możliwa. Proces CEN zapewni wyjątkową i cenną okazję dla kluczowych europejskich interesariuszy do połączenia swoich zasobów i wiedzy fachowej w celu wspierania bezpieczniejszego hazardu. Z niecierpliwością czekamy na wniesienie wiedzy i doświadczenia sektora do tego procesu”. –powiedział  Maarten Haijer, Sekretarz Generalny EGBA.

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

E-PLAY.PL