Fanatics przejmuje amerykański biznes PointsBet za 150 milionów dolarów

Ostatnia aktualizacja: 16 maja 2023

PointsBet zawarł wiążącą umowę z Fanatics Betting and Gaming (FBG) dotyczącą sprzedaży swojego biznesu w USA.

Prawdopodobieństwo sprzedaży zostało zgłoszone w zeszłym tygodniu (11 maja) przez iGaming NEXT, gdy pojawiły się plotki o zaawansowanych rozmowach dotyczących przejęcia obu firm.

Warunki przejęcia udziałów

Akcjonariusze PointsBet zostaną zaproszeni do głosowania nad proponowaną transakcją, która odbędzie się na zasadzie „wolny od długów” (ang. „debt free”)  i „bezgotówkowy” (ang. „cash free”) za 150 milionów dolarów, na spotkaniu akcjonariuszy pod koniec czerwca.

FBG zapłaci 100 milionów dolarów PointsBetowi po wstępnym zakończeniu transakcji, a kolejne 50 milionów dolarów zostanie zapłacone po jej zakończeniu. Oprócz przejęcia, PointsBet będzie świadczył usługi na rzecz FBG przed ostatecznym zamknięciem transakcji i otrzyma za nie zwrot kosztów od FBG.

Wpływy netto ze sprzedaży, wraz z większością korporacyjnych rezerw gotówkowych PointsBet, mają zostać rozdzielone pomiędzy akcjonariuszy. Zarząd firmy szacuje, że transakcja przyniesie akcjonariuszom od 1,07 do 1,10 dolarów za akcję.

Po transakcji PointsBet zachowa swoją działalność w Australii i Kanadzie, jak również własność własnej platformy do zakładów sportowych, wyścigów i iGaming oraz wieczystą, wolną od opłat licencję na wykorzystanie wcześniej nabytych aktywów Banach Technology, które w ramach transakcji zostaną sprzedane FBG.

Wcześniej uzgodniona umowa pomiędzy PointsBet a NBCUniversal, w której operator był zobowiązany do wydawania około 58 milionów dolarów rocznie na reklamę z nadawcą, zostanie w całości przeniesiona do FBG jako część transakcji.

Ostateczna płatność PointsBet na rzecz NBCUniversal jest uwzględniona w ramach wymogu finansowania ograniczonego do 21 milionów dolarów w okresie od zatwierdzenia sprzedaży przez akcjonariuszy do ostatecznego zakończenia transakcji.

Uzasadnienie transakcji

PointsBet powiedział, że zamierza złagodzić wymagania dotyczące bilansu poprzez pozbycie się swojego amerykańskiego biznesu.

Jak podała spółka, po rozważeniu i wdrożeniu szeregu inicjatyw mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na środki pieniężne w ramach działalności w USA, saldo środków pieniężnych spółki jest nadal niewystarczające, aby sfinansować działalność w USA aż do osiągnięcia rentowności.

W rezultacie, bez wystawienia aktywów na sprzedaż, PointsBet musiałby pozyskać dodatkowy kapitał w najbliższym czasie, w okresie „trudnych” warunków rynkowych. Jakikolwiek kapitał własny pozyskany przez spółkę musiałby zatem zostać pozyskany ze znacznym dyskontem w stosunku do ostatnich cen rynkowych, przy czym nie ma gwarancji, że dodatkowy kapitał mógłby zostać pozyskany w ogóle w najbliższym czasie.

Proponowana transakcja rozwiązuje zatem kluczową niepewność PointsBet przez usunięcie potrzeby pozyskania kapitału w celu sfinansowania działalności w USA do momentu uzyskania dodatniego przepływu środków pieniężnych.

Po zakończeniu sprzedaży, PointsBet potwierdził, że spodziewa się, że jego pozostały australijski i kanadyjski biznes będzie na poziomie lub w okolicach progu EBITDA na zasadzie autonomicznym.

Komentarz zarządu

„W związku z rynkiem amerykańskim, na którym firma prowadzi znaczące działania, zarząd zbadał i rozważył szeroki zakres alternatyw strategicznych w dłuższym okresie czasu” – powiedział prezes PointsBet, Brett Paton.

„Po rozważeniu wszystkich opcji potencjalnie dostępnych dla spółki, zarząd uważa, że propozycja Fanatics Betting and Gaming optymalizuje wartość dla akcjonariuszy”.

„Przejęcie przez Fanatics Betting and Gaming naszego amerykańskiego biznesu pozwoli PointsBet zwrócić znaczący kapitał akcjonariuszom, jednocześnie zachowując silne australijskie i kanadyjskie biznesy wspierane przez naszą wiodącą, autorską technologię w warunkach braku kapitału” – podsumował Paton.

CEO PointsBet Sam Swannell dodał, że w USA „koszty działania w środowisku stanowym wraz z wymogiem budowania znaczącej skali, aby konkurować z dobrze skapitalizowanymi operatorami, doprowadziły nas do zbadania kilku opcji”.

„Fanatics Betting and Gaming uznał naszą strategię, technologię i zespół, jako platformę dla ich własnej ekspansji na rynku zakładów sportowych online i iGaming”.

„Biorąc pod uwagę znaczącą obecność Fanatics na amerykańskim rynku sportowym, uważamy ich za naturalnego nabywcę naszego amerykańskiego biznesu”.

Swannell stwierdził, że proponowana transakcja usuwa ryzyko i wymagania kapitałowe związane z realizacją strategii PointsBet w USA.

Transakcja została źle przyjęta przez akcjonariuszy PointsBet. Ogłoszenie wywołało ponad 20% spadek ceny akcji operatora notowanego na ASX.

PointsBet Holdings Limited (PBH.AX) notowany jest na poziomie 1,36 USD (-6,53%)

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

E-PLAY.PL