Gry liczbowe i loterie w internecie

Wprowadzenie możliwości sprzedaży wybranych produktów Totalizatora Sportowego za pośrednictwem internetu oraz współorganizowanie na terytorium Polski, przez podmiot wykonujący monopol państwa, europejskiej gry liczbowej – proponuje Konfederacja Lewiatan, w stanowisku oceniającym projekt ustawy o grach hazardowych.

Zgodnie z obecnym stanem prawnym możliwa jest sprzedaż, za pośrednictwem internetu, jedynie zakładów wzajemnych, tj. produktu o wysokim ryzyku uzależnień, nie dopuszczając w tym kanale dystrybucji sprzedaży gier liczbowych i loterii pieniężnych, które niosą niższe ryzyko uzależnień. Zdaniem Konfederacji Lewiatan projekt zmian ustawy trzeba uzupełnić o zapisy wprowadzające możliwość sprzedaży wybranych produktów Totalizatora Sportowego za pośrednictwem sieci internet.

Dopuszczenie sprzedaży produktów Totalizatora Sportowego w Internecie pozwoli na wygenerowanie dodatkowych przychodów dla budżetu w postaci podatku od gier i dopłat w pierwszym pełnym roku prowadzenia sprzedaży w kwocie około 95 mln zł.

Ponadto, Lewiatan proponuje też rozszerzenie projektu o zapisy dopuszczające możliwość współorganizowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przez podmiot wykonujący monopol państwa, europejskiej gry liczbowej.

Czytaj całość na: konfederacjalewiatan.pl

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.