Hazard w internecie może zostać zakazany

Państwo członkowskie Unii może ustanowić i utrzymywać zakaz organizowania gier losowych i zakładów w internecie. Podobnie jak wolno mu wprowadzić zakaz pośredniczenia w takim hazardzie. I to nawet w sytuacji, gdy państwo ma strukturę federalną, a w jednym z jego krajów związkowych obowiązywały przez jakiś czas łagodniejsze reguły – orzekł luksemburski Trybunał Sprawiedliwości.

Spór o to, czy ograniczenia prawne dotyczące hazardu naruszają obowiązującą w Unii swobodę świadczenia usług na tyle, że należy je znieść, rozpoczął się od skargi Westdeutsche Loterie, spółki należącej do kraju Nadrenii Północnej-Westfalii, na spółkę Digibet z siedzibą w Gibraltarze, oferującą w internecie zakłady w języku niemieckim.

Zachodnioniemiecka loteria wniosła do sądu w Kolonii o zakazanie Digibetowi i jego właścicielowi, Gertowi Albersowi, działalności polegającej na oferowaniu gier losowych i przyjmowaniu zakładów sportowych. Dwie instancje w Nadrenii Północnej-Westfalii orzekły zgodnie z żądaniami pozwu. Federalny sąd najwyższy Niemiec, rozpatrujący sprawę w najwyższej instancji, zwrócił się natomiast do TS o ocenę, czy zgodnie z prawem traktatowym UE wyjątki od zasady swobody świadczenia usług w dziedzinie hazardu powinny być blokowane przez – przejściowe zresztą – regulacje jednego z krajów związkowych RFN.

Czytaj całość na: prawo.gazetaprawna.pl

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.