Hazardziści będą finansować pisarzy

Gry hazardowe
Bartosz 13/05/2015

Ostatnia aktualizacja: 13 maja 2015

Przyjęty wczoraj przez rząd projekt zmian w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.) zakłada wprowadzenie rekompensaty dla pisarzy i wydawców za to, że ich książki są bezpłatnie wypożyczane przez biblioteki publiczne.

Wymaga tego od nas prawo unijne. Podczas konsultacji Ministerstwo Finansów zgłosiło jednak zastrzeżenia co do źródeł finansowania tej rekompensaty, sugerując, że powinny się do niej dołożyć samorządy.

Ostatecznie stanęło na tym, że wypłaty pochodzić będą z Funduszu Promocji Kultury zasilanego z dopłat przewidzianych w przepisach o grach hazardowych, w których monopol ma państwo. Pieniądze będą wpłacane wybranej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, a ta podzieli je między pisarzy i tłumaczy na język polski oraz wydawców.

Do pierwszych trafi 75 proc., a do drugich 25 proc. środków. Wynagrodzenia będą uzależnione od popularności danej książki i wyniosą od 40 zł do 20 tys. zł rocznie.

Czytaj całość na: serwisy.gazetaprawna.pl

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-PLAY.PL