Kapica: w pokera grajcie za granicą

W Ministerstwie Finansów nie są prowadzone prace, które zmierzałyby do uznania gry w pokera za grę umysłową niepodlegającą ustawie o grach hazardowych.

 


Taką odpowiedź na swoją interpelację uzyskał poseł Łukasz Krupa, który pytał czy odmiany pokera o czynniku losowym zbliżonym do gier nieobjętych ustawą jako dyscyplina naukowa i sportowa mają szansę w świetle polskiego prawa być definiowane inaczej i wyłączone z ustawy hazardowej.

Jak tłumaczy w swojej interpelacji poseł, niekorzystne opodatkowanie turniejów pokerowych w ustawie hazardowej z 2009 r. sprawiło, że Polskę omijają międzynarodowej klasy wydarzenia, np. turnieje pokera – European Poker Tour, który przyczyniał się do promocji kraju, a osobom uczestniczącym w rozgrywkach pokerowych grozi odpowiedzialność karna z art. 109 Kodeksu karnego skarbowego.

Krupa zauważa, iż w myśl obecnej regulacji gra w pokera na pieniądze m.in. w Internecie jest prawnie zakazana. Mimo to istnieje wiele portali, na których jest to możliwe. Gracze z wygranych nie odprowadzają podatku, ponieważ narażałoby to ich na, oprócz odpowiedzialności z art. 109 K.K.S., zarzut prania pieniędzy (legalizacja dochodów pochodzących z nielegalnych źródeł).

Zdaniem posła, brak definicji pokera w ustawie powoduje, że w pojęciu tym mieści się wszystko, co jest jakąkolwiek formą jego odmiany. Tymczasem Krupa przypomina, iż istnieją odmiany pokera, w których szczęście gra kluczową rolę (np. poker przeciwko kasynu), ale także takie, gdzie kluczowe są umiejętności graczy. Ma to m.in. znaczenie na gruncie odpowiedzialności osoby oskarżonej o złamanie przepisów ustawy Kodeks karny skarbowy za niezgodne z prawem organizowanie lub uczestnictwo w grze w pokera jako gry losowej.

Według Krupy poker, który opiera się na umiejętnościach graczy, podobny jest w tym zakresie do brydża. „Gra ta zależy w dużym stopniu od umiejętności, ale również od szczęścia” – wyjaśnia.

Ponadto parlamentarzysta wskazuje, że podczas igrzysk olimpijskich w Londynie w 2012 r. poker sportowy będzie sportem pokazowym obok czterech innych gier umysłowych, takich jak szachy, warcaby, go i brydż.

Odpowiadający na interpelację posła wiceminister finansów, Jacek Kapica zauważył, iż gra w pokera uznana została za grę hazardową już w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych zgodnie z którą grami losowymi są gry w karty: black jack, poker, baccarat.

Kapica przywołał wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ( sygn. akt VI SA/Wa 2025/10 ), który stwierdził, że poker sportowy (Texas Holdem) – jest grą losową w rozumieniu przepisów ustawy o grach hazardowych.

Wiceminister Finansów wskazał również, iż uznanie losowego charakteru gry w karty poker nie występuje wyłącznie na gruncie prawa polskiego. Za przykład podaje wyrok szwajcarskiego Trybunał Konstytucyjny ( nr 2C 694/2009 ), w którym organ ten potwierdził losowy charakter tej gry, stwierdzając, iż: gra w pokera opiera się w przeważającej mierze na rozdaniu kart i w ograniczony sposób na umiejętnościach dotyczących sposobu gry osób grających przeciwko sobie, to znaczy, że jest określona przez słabo kontrolowane, zależne od przypadku czynniki. Wprawdzie gracz może dzięki taktyce, matematycznym umiejętnościom, dobrej pamięci, umiejętności koncentracji, talentowi aktorskiemu, psychologicznym zdolnościom i mądremu oszacowaniu ryzyka w pewnej mierze wpływać na swoją korzyść, niemniej nie istnieją żadne zdefiniowane dane, w jakim zakresie ww. elementy rzeczywiście przeważają we wpływie na wynik gry nad przypadkowością tego wyniku. (…) Testy komisji ds. kasyn nie udowadniają, że te okoliczności przeważają nad elementami przypadkowymi.

Na zakończenie swojej odpowiedzi Kapica przypomniał, iż ustawa o grach hazardowych nie zabrania uczestniczenia w turniejach zagranicznych. Na zasadach wynikających z ustawy o grach hazardowych możliwe jest organizowanie międzynarodowych imprez pokerowych w Polsce i uczestniczenie w nich. „Zgodnie z art. 30 ustawy o grach hazardowych możliwe jest urządzanie w kasynach gry turniejów gry pokera na podstawie udzielonego zezwolenia. Warunkiem udzielenia zezwolenia na urządzanie turnieju gry pokera jest uczestnictwo w turnieju co najmniej 10 graczy” – poinformował wiceminister.

rp.pl

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.