Kilka kliknięć na facebooku to nie udział w grze losowej

hazard

Skarżąca zorganizowała na FB na fun page’u swojej firmy konkurs z nagrodą. Żaden z uczestników akcji nie musiał nabywać żadnych usług. Wystarczyło m.in. polubić post i wpisać komentarz. Skarżąca nie musiała więc dysponować specjalnym zezwoleniem. To była tylko forma reklamy – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego wymierzył M.N. karę pieniężną w wysokości ponad 10.000 zł z tytułu urządzania gier hazardowych (loterii promocyjnej) bez wymaganego prawem zezwolenia oraz zatwierdzonego regulaminu. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej utrzymał tę decyzję w mocy. Organy wyjaśniły, że skarżąca urządziła na portalu społecznościowym Facebook loterię promocyjną bez wymaganego prawem zezwolenia. Prowadzona przez nią akcja promocyjna miała na celu propagowanie zdrowego stylu życia i firmy. Takie przedsięwzięcie wymagało zezwoleń, ale skarżąca nimi nie dysponowała – wskazały organy, uzasadniając wymierzenie skarżącej kary pieniężnej.

Loteria na Facebooku

Z ustaleń wynikało, że M.N. zajmuje się działalnością usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej. Na portalu społecznościowym Facebook prowadzony był fan page jej firmy. Na tym portalu zamieszczono wpis dotyczący akcji promocyjnej w ramach światowych dni wellness. Aby osoba zainteresowana brała udział w tej loterii, musiała polubić post na portalu i udostępnić go oraz dodać komentarz „Wellness”. Następnie prowadzone było losowanie. Dane osób, które brały udział w konkursie, były wpisywane na karteczki. Losowaniem zajęła się pracownica skarżącej. Z kolejnego postu na FB wynikały dane osoby, która wygrała karnet na zabiegi o wartości 160 zł.

Gra losowa bez koniecznego zezwolenia

M.N. wniosła skargę. WSA w Łodzi uznał ją za zasadną i uchylił obie wydane decyzje. Sąd wskazał, że stan faktyczny sprawy był bezsporny. Istotą sporu było to, czy przedsięwzięcie skarżącej było grą losową – loterią promocyjną w rozumieniu przepisów ustawy o grach hazardowych. W ocenie sądu rację należało przyznać skarżącej. Zorganizowana przez nią akcja nie spełniała wszystkich kryteriów wynikających z przepisów ustawy o grach hazardowych. Nie była to więc gra losowa – wyjaśnił WSA. Aby dana akcja była uznana za grę losową muszą zaistnieć następujące przesłanki. W loterii promocyjnej uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze. W loterii uczestniczy się nieodpłatnie. Osoba, która urządza loterię, oferuje wygrane w formie pieniężnej lub rzeczowej.

Całość czytaj na: prawo.pl

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.