Kilka sentencji na poniedziałek

Automaty Prawo hazardowe
Marek 18/03/2013

Ostatnia aktualizacja: 30 kwietnia 2024

Może nic nowego w świetle ostatnich wyroków, ale zawsze miło się czyta. Zapraszamy do lektury kolejnych postanowień Wojewódzkich Sądów Administracyjnych.

II SA/Bk 841/12 – Wyrok WSA w Białymstoku

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Elżbieta Trykoszko, Sędziowie sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska (spr.), sędzia WSA Marek Leszczyński, Protokolant Anna Makal, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 14 marca 2013 r. sprawy ze skargi G. Sp. z o.o. w N. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. z dnia […] września 2010 r. nr […] w przedmiocie odmowy przedłużenia decyzji udzielającej zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. z dnia […] lipca 2010 r., nr […];

2. stwierdza, że zaskarżone decyzje nie mogą być wykonane w całości do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku;

3. zasądza od Dyrektora Izby Celnej w B. na rzecz skarżącego G. Sp. z o.o. w N. kwotę 757 (słownie: siedemset pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.-

II SA/Go 883/12 – Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Michał Ruszyński (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Marek Szumilas Sędzia WSA Sławomir Pauter Protokolant st. sekr. sąd. Anna Lisowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 lutego 2013 r. sprawy ze skargi „J” Spółki z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia […] r. nr […] w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia […] r. nr […],

II. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu,

III. zasądza od Dyrektora Izby Celnej na rzecz skarżącej „J” Spółki z o.o. kwotę 200 (dwieście) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

II SA/Go 951/12 – Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Michał Ruszyński Sędziowie Sędzia WSA Marek Szumilas (spr.) Sędzia WSA Sławomir Pauter Protokolant st. sekr. sąd. Anna Lisowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 lutego 2013 r. sprawy ze skargi „J” Spółki z o.o. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia […] r. nr […] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia […] r. nr […],

II. stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu,

III. zasądza od Dyrektora Izby Celnej na rzecz skarżącej „J” Spółki z o.o. kwotę 100 (sto) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jar

09:09
20/03/2013

Do BB czy w ostatnim czasie były wyroki nie korzystne dla branży ? Może zamieszczacie tylko te korzystne .

BB

12:20
20/03/2013

Zamieszczamy tylko te korzystne. Niekorzystne także czasami się zdarzają. W tym tygodniu przygotuję jakąś większą informację na temat tych negatywnych.
E-PLAY.PL