Kilka wyroków z Bydgoszczy i Gorzowa Wlkp.

Automaty
Marek 12/04/2013

Ostatnia aktualizacja: 12 kwietnia 2013

Kontynuując nasz przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach spółek prowadzących gry na automatach o niskie wygrane dzisiaj przedstawiamy kilka sentencji WSA w Bydgoszczy oraz Gorzowa Wlkp.

 

 

II SA/Bd 102/13 – Wyrok WSA w Bydgoszczy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Saniewski (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Małgorzata Włodarska Sędzia WSA Jarosław Wichrowski Protokolant Krystyna Witt po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 10 kwietnia 2013 r. sprawy ze skargi […] Sp. z. o. o. z siedzibą w […] na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w […] z dnia […] listopada 2012 r. nr […] w przedmiocie ustalenia kosztów sporządzenia kopii akt sprawy

1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Dyrektora Izby Celnej w […] z […] września 2012 r., nr […],

2. stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu,

3. zasądza od Dyrektora Izby Celnej w […]na rzecz […] Sp. z o.o. w […] kwotę 340 (trzysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. 

II SA/Bd 105/13 – Wyrok WSA w Bydgoszczy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Saniewski (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Małgorzata Włodarska Sędzia WSA Jarosław Wichrowski Protokolant Krystyna Witt po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 10 kwietnia 2013 r. sprawy ze skargi […] Sp. z. o. o. z siedzibą w […] na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w […] z dnia […] listopada 2012 r. nr […] w przedmiocie ustalenia kosztów sporządzenia kopii akt sprawy

1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Dyrektora Izby Celnej w […] z […] września 2012 r., nr […],

2. stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu,

3. zasądza od Dyrektora Izby Celnej w […] na rzecz […] Sp. z o.o. w […] kwotę 340 (trzysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. 

II SA/Bd 215/13 – Wyrok WSA w Bydgoszczy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Jarzembski (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Jarosław Wichrowski Sędzia WSA Małgorzata Włodarska Protokolant Katarzyna Kloska po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 10 kwietnia 2013 r. sprawy ze skargi spółki P. w G. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w T. z dnia […] grudnia 2012 r. nr […] w przedmiocie niedopuszczalności odwołania oddala skargę. 

II SA/Bd 219/13 – Wyrok WSA w Bydgoszczy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Jarzembski Sędziowie: Sędzia WSA Jarosław Wichrowski Sędzia WSA Małgorzata Włodarska (spr.) Protokolant Katarzyna Kloska po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 10 kwietnia 2013 r. sprawy ze skargi spółki P. w G. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w T. z dnia […] grudnia 2012 r. nr […] w przedmiocie niedopuszczalności odwołania oddala skargę. 

II SA/Go 136/13 – Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Michał Ruszyński Sędziowie Sędzia WSA Marek Szumilas (spr.) Sędzia WSA Sławomir Pauter Protokolant sekr. sąd. Stanisława Maciejewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 marca 2013 r. sprawy ze skargi F spółki z o.o. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia […] r., znak […] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia […] r., znak […],

II. stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu,

III. zasądza od Dyrektora Izby Celnej na rzecz skarżącej F spółki z o.o. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. 

II SA/Go 138/13 – Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Mirosław Trzecki Sędziowie Sędzia WSA Aleksandra Wieczorek Sędzia WSA Sławomir Pauter (spr.) Protokolant referent Malwina Tomiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 marca 2013 r. sprawy ze skargi F sp. z o.o. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia […] r., nr […] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia […] r., nr […],

II. stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu,

III. zasądza od Dyrektora Izby Celnej na rzecz skarżącej F sp. z o.o. kwotę 357 (trzysta pięćdziesiąt siedem) złotych, tytułem zwrotu poniesionych kosztów postępowania. 

II SA/Go 140/13 – Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Michał Ruszyński Sędziowie Sędzia WSA Marek Szumilas (spr.) Sędzia WSA Sławomir Pauter Protokolant sekr. sąd. Stanisława Maciejewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 marca 2013 r. sprawy ze skargi F spółki z o.o. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia […] r., nr […] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia […] r., znak […],

II. stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu,

III. zasądza od Dyrektora Izby Celnej na rzecz skarżącej F spółki z o.o. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

nsa.gov.pl

 

O Autorze

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

E-PLAY.PL