Kolejne wyroki NSA

Prawo hazardowe
Marek 22/02/2013

Ostatnia aktualizacja: 5 czerwca 2024

20 lutego br. Naczelny Sąd Administracyjny ogłosił sentencje trzech kolejnych wyroków w sprawach firm – operatorów automatów o niskich wygranych. Orzeczenia są prawomocne.

Poniżej sentencje trzech wyroków:

II GSK 150/11 – Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Kisielewicz (spr.) Sędziowie Joanna Kabat-Rembelska NSA Barbara Stukan-Pytlowany Protokolant Anna Fyda-Kawula po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej E. Spółki z o.o. we W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w B. z dnia 27 października 2010 r. sygn. akt I SA/Bk 321/10 w sprawie ze skargi E. Spółki z o.o. we W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. z dnia […] kwietnia 2010 r. nr […] w przedmiocie odmowy przedłużenia zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

1. uchyla zaskarżony wyrok;

2. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. z dnia […] lutego 2010 r. nr […];

3. zasądza od Dyrektora Izby Celnej w B. na rzecz E. Spółki z o.o. we W. 1270 (słownie: tysiąc dwieście siedemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowoadministracyjnego.

II GSK 77/11 – Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Kisielewicz (spr.) Sędziowie Joanna Kabat-Rembelska NSA Barbara Stukan-Pytlowany Protokolant Anna Fyda-Kawula po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej M. Spółki z o.o. w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. z dnia 7 października 2010 r. sygn. akt II SA/Go 621/10 w sprawie ze skargi M. Spółki z o.o. w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w R. z dnia […] czerwca 2010 r. nr […] w przedmiocie odmowy dokonania zmiany zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

1. uchyla zaskarżony wyrok;

2. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Izby Celnej w R. z dnia […] lutego 2010 r. nr […];

3. zasądza od Dyrektora Izby Celnej w R. na rzecz M. Spółki z o.o. w K. 1090 (słownie: tysiąc dziewięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowoadministracyjnego;

4. zarządza zwrot na rzecz M. Spółki z o.o. w K. 11250 (słownie: jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych tytułem nadpłaconych wpisów od skargi i od skargi kasacyjnej.

II GSK 342/11 – Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Kisielewicz (spr.) Sędziowie Joanna Kabat-Rembelska NSA Barbara Stukan-Pytlowany Protokolant Anna Fyda-Kawula po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej M. Spółki z o.o. w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Ł. z dnia 21 października 2010 r. sygn. akt III SA/Łd 322/10 w sprawie ze skargi M. Spółki z o.o. w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia […] marca 2010 r. nr […] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

1. uchyla zaskarżony wyrok;

2. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia […] lutego 2010 r. nr […];

3. zasądza od Dyrektora Izby Celnej w Ł. na rzecz M. Spółki z o.o. w K. 1270 (słownie: tysiąc dwieście siedemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowoadministracyjnego;

4. zarządza zwrot na rzecz M. Spółki z o.o. w K. 11250 (słownie: jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych tytułem nadpłaconych wpisów od skargi i od skargi kasacyjnej.

3 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

tron

19:49
22/02/2013

Zacznie się zacznie. Jak ci pozwolą wstawić automaty na stawce 1 i 2 to co ma się niby zacząć? Nie wierzę że będą zezwolenia na stawki 100 i więcej. To już lepiej robić to co teraz.

Prorok

13:51
22/02/2013

Panowie i Panie teraz się zacznie !!!!!!!!!

Prorok

15:02
23/02/2013

tron, Nie to miałem na myśli , bo wstawianie automatów raczej jest niewykonalne nie przewiduje tego obecna ustawa, czas pokaże co się zacznie , ale niektóre zachowania rządzących są do przewidzenia .
E-PLAY.PL