Kolejny wyrok WSA

Automaty
Marek 05/11/2012

Ostatnia aktualizacja: 5 listopada 2012

Prezentujemy kolejny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczący udzielenia zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych.

 

 

A oto sentencja wyroku:

Data orzeczenia 2012-10-31 orzeczenie nieprawomocne

Data wpływu 2012-09-13
Sąd Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz /przewodniczący sprawozdawca/, Izabela Głowacka-Klimas, Pamela Kuraś-Dębecka
Symbol z opisem 6042 Gry losowe i zakłady wzajemne
Skarżony organ Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka Protokolant st. sek. sąd. Jadwiga Rytych po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 października 2012 r. sprawy ze skargi T. Sp. z o.o. z siedzibą w C. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w […]. z dnia […] listopada 2010 r. nr […] w przedmiocie udzielenia zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia […] lipca 2010 r.;

2. stwierdza, że uchylone decyzje nie podlegają wykonaniu;

3. zasądza od Dyrektora Izby Celnej w […] na rzecz T. Sp. z o.o. z siedzibą w C. kwotę 757 (siedemset pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

źródło: CBOSA

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

D.

12/11/2012

Kolejny wyrok :) http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/EA8DF89570

eragon

13/11/2012

OGŁOSZENIE WYROKU W GDAŃSKU MA NASTĄPIĆ 19 i 20 LISTOPADA B.R. - TRZYMAJMY KCIUKI !!!
E-PLAY.PL