Komunikat IGPiOUR

Ostatnia aktualizacja: 20 listopada 2012

W dniu wczorajszym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił decyzje Izby Celnej w Gdyni odmawiające spółkom działającym w obszarze automatów o niskich wygranych przedłużenia zezwoleń na prowadzenie gier, zamiany zezwoleń i wydawania nowych zezwoleń.

Wyrok Sądu w Gdańsku jest następstwem orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 lipca 2012, któremu Sąd w Gdańsku zadał trzy pytania prejudycjalne dotyczące zapisów ustawy o grach hazardowych uchwalonej przez Sejm RP w dniu 19 listopada 2009 roku.

Spółki, które zaskarżyły decyzję Izby Celnej w Gdyni podnosiły, że ustawa zawierała zapisy techniczne zgodnie z dyrektywą 98/34/WE, które powinny być – pod rygorem nieważności w polskim porządku prawnym – notyfikowane Komisji Europejskiej. Temu obowiązkowi uchybiono.

Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych z satysfakcją przyjmuje wyrok Sądu w Gdańsku. Jeszcze w czasie procesu legislacyjnego podnosiliśmy, że pogwałcenie prawa Unii Europejskiej w trakcie uchwalania ustawy o grach hazardowych spowoduje, że ustawa nie będzie skutecznie regulować rynku gier hazardowych i spowoduje dekompozycję wypracowanego ładu w tej sferze. Przedsiębiorcy broniąc swoich racji wszczęli postępowania administracyjne i sądowe w celu obrony swoich interesów. W ich imieniu Izba złożyła trzy skargi do Komisji Europejskiej wykazując niezgodności z prawem unijnym, które powodują nieskuteczność wielu zapisów ustawy o grach hazardowych.

Wyrok WSA w Gdańsku dobitnie wykazuje, że ustawa o grach hazardowych, jako wadliwa prawnie, powinna być niezwłocznie uchylona. Poszkodowane tą ustawą firmy będą teraz dochodzić roszczeń wynikających z nagłej zmiany warunków ich legalnej działalności gospodarczej.

W celu przeciwdziałania chaosowi na tym rynku apelujemy o przystąpienie władz do tworzenia nowej ustawy regulującej rynek gier hazardowych w Polsce. Do dyspozycji ustawodawcy stawiamy nasze doświadczenie, wiedzę i opinie ekspertów rynku gier w Polsce i Europie.

Stanisław Matuszewski

Prezes Zarządu

IGPiOUR

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

E-PLAY.PL