Koncesje w Trybunale Konstytucyjnym

Gry hazardowe
Bartosz 02/07/2014

Ostatnia aktualizacja: 2 lipca 2014

Sąd Rejonowy w Olsztynie II Wydział Karny wystosował do Trybunału Konstytucyjnego zapytanie o zgodność z Ustawą Zasadniczą art. 6 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy o grach hazardowych.

 

Pytanie prawne czy art. 6 ust. 1 (Art. 6.1.Działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości oraz gier na automatach może być prowadzona na podstawie udzielonej koncesji na prowadzenie kasyna gry.) oraz art. 14 ust. 1 (Art. 14.1.Urządzanie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości oraz gier na automatach dozwolone jest wyłącznie w kasynach gry.) ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych, uchwalonej bez przedstawienia przez Państwo Polskie w Komisji Europejskiej w ramach procedury notyfikacyjnej wynikającej z art. 1 ust. 11 dyrektywy 98/34/WE parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 roku jest zgodny z:

– art. 2 Konstytucji RP tj. zasadą demokratycznego państwa prawnego zaufania obywatela do państwa i prawa oraz z zasadą racjonalności działań ustawodawcy, zasadą winy jako podstawy odpowiedzialności, zasadą poprawnej legislacji;

– z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP tj. zasadą proporcjonalności;

– z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP tj. zasadą równości oraz sprawiedliwości społecznej.

Sprawa otrzymała sygnaturę P22/14

Źródło: trybunal.gov.pl

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-PLAY.PL