Konferencja popularno-naukowa o uzależnieniach w sobotę w Mielcu

W sobotę 15 października w Mielcu odbędzie się konferencja popularno-naukowa „Alkohol, narkotyki, hazard, uzależnienia behawioralne – pułapki współczesnego świata” organizowanej z okazji 25-lecia Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie”.

Konferencja poświęcona uzależnieniom odbędzie się w sobotę 15 października w Domu Kultury SCK w Mielcu. Okazją będzie 25-lecie działalności lokalnego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie”. Konferencja rozpocznie się o godz. 11.

Powstałe w 1997 roku Stowarzyszenie „Nowe Życie”, jest wiodącą organizacją zajmującą się szeroko pojętą działalnością na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, doświadczających przemocy, w tym młodzieży i dzieci.

Główne działania Stowarzyszenia to udział w programach skierowanych do mieszkańców Mielca i powiatu mieleckiego. Są to: prowadzenie Punktów Konsultacyjnych d/s uzależnień w Mielcu, Przecławiu, Tuszowie Wadowicach Górnych i Padwi Narodowej; Punkt bezpłatnej pomocy prawnej w Radomyślu Wielkim i Przecławiu; program „Działania na rzecz utrzymania trzeźwości i abstynencji przez osoby uzależnione. Terapia osób współuzależnionych”.

O skuteczności działalności Stowarzyszenia może świadczyć fakt, że jednym z członków założycieli, jest obecny dyrektor OPiTU w Mielcu – Leszek Piasecki, a wieloletni prezes Stowarzyszenia i terapeuta Bogusław Kołacz, pierwszy dyrektor poradni, wspólnie z Mariuszem Surowcem – psychoterapeutą i członkiem naszego Stowarzyszenia, a obecnie prezesem Fundacji IPIR, założyli Poradnię Uzależnień i Współuzależnień dla dzieci i dorosłych w Przecławiu.

Ponadto wielu członków Stowarzyszenia pełniących obecnie ważne funkcje społeczne czy zawodowe, kształci się kolejnych dwóch terapeutów wywodzących się ze Stowarzyszenia. Prezes Kołacz pełni funkcję członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu i uczestniczy w pracach Grup Roboczych w ramach procedury „Niebieska Karta”. Jest też członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Źródło: hej.mielec.pl

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.