Koniec afiliacji w hazardzie?

Miłościwie nam panujący prezydent Andrzej Duda, po wysłuchaniu setek kompetentnych doradców i głębokim namyśle, złożył swój drogocenny podpis pod „ustawą o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw”. Ustawa datowana jest na 30 marca 2021 roku, a jedną z tzw. innych ustaw jest ustawa hazardowa.

Nowe prawo wchodzi w życie już 1 czerwca. Nas najbardziej interesuje niniejszy wpis:

4) w art. 15f:
a) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) nazwa domeny internetowej:
a) wykorzystywanej do urządzania gier hazardowych lub
b) służącej do reklamowania lub promowania gier hazardowych
– niezgodnie z przepisami prawa dostępnej dla znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej użytkowników sieci Internet;”,

Cóż to oznacza?

rejestrMianowicie to, że lada chwila na indeks trafią nie tylko domeny „nielegalnych” kasyn i bukmacherów, ale także strony, które usługi tychże reklamują – fora bukmacherskie i strony afiliacyjne. Czyli takie, które żyją z prezentowania ofert tychże właśnie „nielegalnych”.

Nowe regulacje przewidują także zmiany w zatwierdzaniu wpisów lub zmian w Rejestrze. Dotychczas każda tego typu zmiana musiała być zatwierdzona przez właściwego ministra do spraw finansów publicznych lub upoważnionego przez niego sekretarza stanu lub podsekretarza stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Zgodnie z treścią uchwalonej przez Sejm ustawy, wpisy lub zmiany w Rejestrze będą mogły być dokonywane przez właściwego ministra do spraw finansów publicznych albo wyznaczony przez niego organ Krajowej Administracji Skarbowej.

Rozwiązanie to ma umożliwić ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wyznaczenie właściwego organu Krajowej Administracji Skarbowej, który będzie zatwierdzać wpis, zmianę lub wykreślenie w Rejestrze.

Zgodnie z przedstawionym uzasadnieniem do projektu, proponowana zmiana ma zapewnić optymalizację procedury wpisu do Rejestru a tym samym jej przyśpieszenie. Jednocześnie, zgodnie z proponowaną zmianą w art. 15f ust. 9 – wydłużeniu do 14 dni ma ulec termin rozpatrzenia sprzeciwu.

rejestr domen hazardowychDo Rejestru wpisywane mają być strony służące do reklamowania i promowania hazardu, ponieważ jednak interpretacja przepisów Ustawy regulujących dozwoloną reklamę oraz promocję nie zawsze jest jasna i klarowna, zatem również na tym tle zapewne pojawią się problemy i może dochodzić do błędów przy podejmowaniu decyzji o wpisie do Rejestru. Przedsiębiorcom pozostanie prawo złożenia sprzeciwu i dowodzenie bezpodstawności wpisu do Rejestru.

Zwrócić należy również uwagę, iż zgodnie z nową propozycją treści art. 15f ust. 4 do Rejestru będą wpisywane domeny dostępne dla znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej użytkowników sieci Internet.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami do wpisu domeny konieczne jest wykazanie, iż jest ona kierowana do usługobiorców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności gdy strona internetowa wykorzystująca nazwy domen jest: dostępne w języku polskim, reklamowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Teraz wystarczająca będzie „dostępność” domeny dla użytkowników znajdujących się na terenie Polski. Taka zmiana zwiększy z pewnością automatyzm w podejmowaniu decyzji o wpisie do Rejestru.

Czyli pozamiatane?

O Autorze

2 odpowiedzi do “Koniec afiliacji w hazardzie?

  1. Bez przesady, „każdy średnio rozgarnięty” korzysta już z VPN’a. Szczególnie teraz, gdy są już przeglądarki z tym narzędziem już wbudowanym…

    1. To prawda, hazard wymaga pewnego poświęcenia i wiedzy. Mam nadzieję, że gdy zablokują E-PLAY wierni czytelnicy nas znajdą w sieci dzięki VPN-om.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.