Krajowa Administracja Skarbowa poszerzy uprawnienia kontrolne

Organy ścigania dostaną szereg nowych uprawnień, które mają przyspieszyć i usprawnić zadania, jakie są dla nich postawione. Wprowadzane w przepisach o KAS zmiany mają udoskonalić procedury działania, poszerzyć zakres zadań KAS oraz doprecyzować regulacje co do zatrudnienia w KAS i pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej.

Celem zmian jest szersze niż do tej pory zwalczanie szarej strefy i zwalczanie wyłudzeń podatkowych. Proponowane zmiany dotyczą kwestii uregulowanych w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.) w szczególności w zakresie:

(…) doprecyzowania i uzupełnienia przepisów trybu przeprowadzania kontroli celno-skarbowej, w tym również w zakresie kontroli posiadania oraz produkcji i obrotu automatami do gier hazardowych,(…)

(…) b) poszerzenie definicji kontrahenta kontrolowanego m.in. o przewoźnika oraz wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w okresie objętym kontrolą celno-skarbową uczestniczące w magazynowaniu, przepakowywaniu, przeładunku, przesyłaniu tego samego towaru, działające zarówno w imieniu dostawców, jak i nabywców biorących udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie towaru, czy o podmioty dokonujące płatności finansowych,
c) wprowadzenie możliwości upoważnienia zastępcy naczelnika urzędu celno-skarbowego do inicjowania zadań w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz podpisywania wyniku kontroli (…)

Dobrze to już było.

O Autorze

6 odpowiedzi do “Krajowa Administracja Skarbowa poszerzy uprawnienia kontrolne

  1. „Państwo policyjne k…” a za chwilę nie +500 a +1000 (nowy projekt rządu ) dla nierobów. Pytanie (retoryczne) którzy przedsiębiorcy za tą rozrzutność zapłacą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.