Legalne zakłady: czy istnieją?

Gry hazardowe
Bartosz 24/02/2015

Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2015

Ustawa o grach hazardowych nie zabrania uczestniczenia w zakładach zawieranych przez giełdy internetowe – pisze Rafał Rzeszotarski.

Od dłuższego czasu można zaobserwować wzmożone zainteresowanie tematyką legalności uczestnictwa w zakładach internetowych. I to ze strony organów państwowych, polskich firm bukmacherskich oraz mediów. Warto się więc przyjrzeć, co na ten temat mówi prawo.

Różne kategorie

Przez zakład rozumieć należy umowę między osobami będącymi odmiennego zdania, w której strony przyrzekają sobie korzyść majątkową na rzecz tej z nich, której twierdzenie dotyczące jakichś faktów (przeszłych, teraźniejszych lub przyszłych) okaże się prawdziwe. Na podstawie art. 413 kodeksu cywilnego dokonuje się następującego wyróżnienia kategorii zakładów:

– zakłady prowadzone na podstawie zezwolenia właściwego organu państwowego (art. 413 § 2 kc) – zakłady kwalifikowane,

– zakłady zakazane albo nierzetelne (art. 413 § 1 in fine kc),

– zakłady innego rodzaju, które nie są ani zakazane bądź nierzetelne, ani prowadzone na podstawie zezwolenia właściwego organu – zakłady niekwalifikowane.

Do kategorii zakładów niekwalifikowanych należy zaliczyć zakłady wzajemne w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (u.g.h.) i prowadzone zgodnie z przepisami tej ustawy.

Czytaj całość na: rp.pl

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

HTRX

09:52
24/02/2015

pod warunkiem, że jest udzielone pozwolenie - Art. 29a Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r o grach hazardowych.
E-PLAY.PL