List otwarty Fundacji „Ex Animo”

Fundacja „Ex Animo” rozesłała do mediów list otwarty dotyczący absurdalnych zapisów ustawy hazardowej, ograniczających działalność tysięcy organizacji pożytku publicznego.

 

 

List zamieszczamy w całości:

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Dzisiaj, żeby zorganizować loterię fantową na szkolnym boisku, w kościele, czy w sali bankietowej podczas dobroczynnego balu, której wartość przekracza 3,4 tys. zł, trzeba uzyskać zgodę Izby Celnej. Cała procedura jest bardzo skomplikowana i kosztowna, wymaga wypełnienia i dostarczenia wielu dokumentów (ponad 20!).

Nasza Fundacja Ex Animo, jako pierwsza w Polsce podjęła się przeprowadzenia loterii zgodnie z obowiązującymi przepisami, a przez to musiała ponieść dodatkowe koszty w wysokości ponad 7 tys. zł!

Nam udało się to zrobić. Ale na terenie całej Polski działają organizacje pożytku publicznego, które nie mogą sobie pozwolić na tego typu wydatki i najczęściej rezygnują z przeprowadzania dobroczynnych loterii. Tracą na tym m.in. chore dzieci, rodziny wielodzietne, niepełnosprawni, wszyscy Ci, których życie – dzięki dochodom z dobroczynnych loterii – mogłoby być nieco lżejsze. To absurd! Wiedzą o tym – i otwarcie przyznają – politycy wszystkich opcji, ale niewiele z tego wynika. Dotychczas nie podjęli nawet próby zmiany tych absurdalnych przepisów.

A to wszystko z powodu jednej Ustawy o grach hazardowych oraz zawartym w niej artykule 7, ustęp 1a, który mówi: „Loterie fantowe lub gry bingo fantowe, w których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej, o której mowa w art. 70 (czyli 3,4 tys. zł), mogą być urządzane przez podmioty wymienione w ust. 1, po dokonaniu ich zgłoszenia. Zgłoszenia dokonuje się nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia tej gry”.

Dlatego też Fundacja Ex Animo zgłosiła propozycję zmiany treści powyższego artykułu i rozszerzenia go o podmioty mające status organizacji pożytku publicznego. Proponowana przez nas treść artykułu 7, ust. 1 ustawy brzmiałaby wtedy: „Loterie fantowe lub gry bingo fantowe mogą być urządzane przez podmioty wymienione w ust. 1 po dokonaniu ich zgłoszenia w przypadku, gdy (a) wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej, o której mowa w art. 70 lub (b) podmiot urządzający loterię fantową lub grę bingo fantową ma status organizacji pożytku publicznego. Zgłoszenia dokonuje się nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia loterii lub gry”.

Warto jeszcze dodać, że organizacje pożytku publicznego z racji swojej działalności i tak podlegają ścisłej kontroli wielu organów administracji publicznej, w tym między innymi Urzędowi Skarbowemu.

Problem ten dotyczy ponad 6 tysięcy organizacji pożytku publicznego, działających na terenie całego kraju, świadczących pomoc w bardzo szerokim i różnorodnym zakresie, odciążając w ten sposób działalność i budżet państwa.

Co więcej, kilka tygodni temu Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie tzw. ustawy hazardowej. W charakterze poszkodowanych wystąpiły duże firmy, które przed wejściem w życie nowej ustawy czerpały zyski z gier hazardowych i grożą teraz, że wystąpią z wielomilionowymi roszczeniami wobec budżetu państwa.

Ale prawdziwymi poszkodowanymi tzw. ustawy hazardowej nie są potentaci gier hazardowych tylko… organizacje pożytku publicznego. Bowiem Ustawa, przy okazji walki z hazardem, znacznie utrudnia organizację dobroczynnych loterii. Aby to zmienić wystarczy poprawić tylko ten jeden wyżej wspomniany artykuł w ustawie hazardowej. Niestety, nasza inicjatywa – choć jej cel jest szczytny – nie otrzymała dotychczas wsparcia ze strony polityków.

Dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie i nagłośnienie tej sprawy. Nie może być tak, że ofiarami tzw. ustawy hazardowej są przewlekle chore dzieci, rodziny wielodzietne, czy niepełnosprawni. Trzeba zmienić te przepisy ustawy, które utrudniają działalność organizacji pożytku publicznego. W walce o zmianę tych przepisów ważną rolę mogą odegrać demokratyczne media. Dlatego do Państwa kierujemy ten list i zwracamy się o pomoc. W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem
Bożena Daniłowicz, Prezes Zarządu Fundacji Ex Animo
Irena Olechowska, Prezydent Rady Fundacji Ex Animo

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.