Majowe szkolenia litewskiej Służby Nadzoru nad Hazardem

Odpowiedzialna gra
Wiktor Czerwiński 28/05/2024

Ostatnia aktualizacja: 28 maja 2024

W dniach 22-24 maja przedstawiciele litewskiej Służby Nadzoru nad Hazardem uczestniczyli w szkoleniu instruktorów nadzoru opartego na ryzyku w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zorganizowanym przez ekspertów Rady Europy. 

Szkolenie zostało zorganizowane zgodnie z Instrumentem Wsparcia Technicznego Komisji Europejskiej (TSI 2022) „Szkolenie z praktyki nadzoru opartego na ryzyku oraz rozwój niezbędnych narzędzi” i było przeznaczone dla wszystkich instytucji nadzorujących inne podmioty zobowiązane (BNFBP).

Podczas szkolenia przedstawiciele Służby Nadzoru nad Hazardem przedstawili praktykę instytucji w zakresie nadzoru nad przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, omówili istotne tematy i wymienili się doświadczeniami.

Służba Nadzoru uczy studentów

22 maja odbyło się także spotkanie studentów III roku psychologii na Wydziale Nauk o Człowieku i Społeczeństwie, studiujących kierunek Poradnictwo Psychologiczne (prof. dr Daiva Karkockienė), z psychologiem Olegiem Mackevičem z Służby Nadzoru Hazardu

Wykładowca od wielu lat prowadzi poradnictwo dla osób uzależnionych od hazardu i ich bliskich, prowadząc grupy. W trakcie swojej prezentacji psycholog podzielił się swoimi wieloletnimi doświadczeniami na temat specyfiki psychologii osób uzależnionych, specyfiki poradnictwa, trudności wynikających z czynników zewnętrznych i wewnętrznych, opowiedział o konkretnych przypadkach, omówił błędy bliskich w zachowaniu wobec osoby uzależnionej, które nie tylko nie pomagają, ale często jeszcze bardziej prowadzą hazardzistów do uzależnienia.

Czterogodzinne spotkanie minęło szybko, gdyż materiał został przedstawiony w żywy, ciekawy, zrozumiały sposób, z praktycznymi przykładami i sporą dawką humoru. Styl komunikacji prowadzącego ze studentami zachęcał ich do swobodnego wyrażania swoich opinii, poczucia bezpieczeństwa i zdobywania bez nudy nowych, ważnych i dotychczas mniej znanych informacji na temat cech psychologicznych osób uzależnionych i problematyki poradnictwa psychologicznego.

Prowadzący podzielił się także swoimi doświadczeniami z wybranych studiów podyplomowych z zakresu psychoterapii zorientowanej na Gestalt (psychologia postaci) oraz przybliżył specyfikę poradnictwa zorientowanego na Gestalt.

Uczniowie wykazali się dużym zainteresowaniem, zadawali pytania i dyskutowali o sytuacji osób uzależnionych od hazardu, sukcesach i porażkach poradnictwa.

Litewska Służba Nadzoru nad Hazardem przywiązuje dużą wagę do edukacji społeczeństwa na temat hazardu i zagrożeń z nim związanych oraz promowania odpowiedzialnej postawy. Specjaliści prowadzą wykłady w różnych litewskich instytucjach i organizacjach, doradzają w kwestiach związanych z uzależnieniem od hazardu i profilaktyki zarówno telefonicznie jak i innymi środkami zdalnymi.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-PLAY.PL