MF analizuje zmianę podstawy opodatkowania

Ministerstwo Finansów analizuje podatek od gier i zakładów wzajemnych w kontekście potencjalnej zmiany podstawy opodatkowania z obecnie obowiązującej sumy wpłaconych stawek na różnicę wpłaconych stawek i wypłaconych wygranych – poinformował wiceminister Jan Sarnowski w odpowiedzi na interpelację poselską.

„Jednym z obszarów prowadzonych prac analitycznych jest podatek od gier i zakładów wzajemnych w kontekście potencjalnej zmiany podstawy opodatkowania z obecnie obowiązującej sumy wpłaconych stawek na różnicę wpłaconych stawek i wypłaconych wygranych. W tym drugim przypadku podstawą opodatkowania byłby przychód brutto operatora (ang. GGR – gross gaming revenue), tj. przychód przed poniesieniem kosztów uzyskania przychodu” – napisał wiceminister Sarnowski.

„Analiza obejmuje m.in. studium porównawcze z rozwiązaniami obowiązującymi w innych krajach europejskich, w tym m. in. poziom opodatkowania oraz różne scenariusze, w tym wpływu na dochodu budżetowe. Z uwagi na złożony charakter przedmiotowych analiz nie zostały one jeszcze zakończone. Materiały w tym zakresie stanowią, na tym etapie, dokumenty wewnętrzne nieprzesądzające o kierunkach działania organu, zatem ich udostępnienie nie jest jeszcze możliwe” – dodano w odpowiedzi na interpelację poselską.

Wiceminister finansów poinformował, że obecnie nie są prowadzone prace legislacyjną nad zmianą ustawy o grach hazardowych.

„Ministerstwo Finansów na bieżąco monitoruje rynek gier hazardowych oraz prowadzi analizę obowiązujących przepisów prawnych w obszarze gier hazardowych w zakresie przestrzegania przez podmioty przepisów ustawy, co stanowi również reakcję na potrzeby tego rynku” – napisał Sarnowski.

Monitoring rynku gier hazardowych prowadzony przez Ministerstwo Finansów obejmuje również systematyczną ocenę skuteczności funkcjonujących rozwiązań prawnych i poszukiwanie mechanizmów uszczelniających obowiązujący system, służących walce ze zjawiskiem nielegalnego hazardu.

Podatek od gier i zakładów wzajemnych liczony jest jako 12 proc. sumy wpłaconych stawek (przychodów z gier hazardowych).

Przedstawione przez resort finansów dane za trzy kwartały 2021 r. pokazują około 30-proc. wzrost całego rynku zakładów wzajemnych rok do roku (do 299,3 mln zł), w tym w kanale naziemnym o prawie 6 proc. wzrost (do 39,3 mln zł) i wzrost o 34 proc. w internecie (do 260 mln zł).

Podatek od zakładów wzajemnych wzrósł w 2020 r. o 6,1 proc. ogółem (do 874 mln zł), z czego wzrost w kanale internetowym wyniósł 13,6 proc. (747 mln zł), a kanał naziemny odnotował spadek o 23,6 proc. (do 127 mln zł).

„Spadek dochodów z tytułu podatku w sprzedaży w kanale naziemnym w 2020 r. należy ścisle wiązać z wybuchem pandemii i zastosowanymi przez polski rząd oraz organizacje międzynarodowe instrumentami walki z pandemią, jak czasowe zamknięcie działalności naziemnej czy odwołanie imprez sportowych” – napisał Jan Sarnowski.

Wiceminister wskazuje, że sytuacja pandemiczna wpłynęła na przyspieszenie rozwoju gier hazardowych przez internet.

W efekcie przejścia graczy do sieci udział sprzedaży online zakładów wzajemnych wzrósł z 80 proc. w 2019 r. do 85 proc. w 2020 r., a po trzech kwartałach 2021 r. wynosi on już 87 proc. (PAP Biznes)

Źródło: bankier.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.