Mr Green surowo ukarany przez szwedzki sąd

Ze świata
Wiktor Czerwiński 31/05/2024

Ostatnia aktualizacja: 31 maja 2024

W dniu 27 maja 2024 roku Sąd Apelacyjny w Jönköping wydał wyrok w sprawie przeciwko Mr Green Limited dotyczącej uchybień w obowiązku staranności.

Sąd Apelacyjny zgodził się z oceną Urzędu ds. gier hazardowych (Spelinspektionen) i Sądu Administracyjnego, że obowiązek staranności obejmuje także spoczywający na posiadaczach licencji obowiązek samodzielnego ograniczania gier hazardowych klienta w celu przeciwdziałania szkodom wynikającym z nadmiernego hazardu. W odniesieniu do przedmiotowych klientów Sąd Apelacyjny stwierdza, że ​​spółka nie działała wystarczająco szybko, aby przeciwdziałać nadmiernemu hazardowi i tym samym naruszyła obowiązek staranności.

Sąd Apelacyjny zgodził się z oceną podinstancji, że Mr Green powinien otrzymać upomnienie i otrzymać karę pieniężną. Wysokość kary wynosi 12 mln SEK (1,05 mln EUR). W zakresie wysokości kary pieniężnej Sąd Apelacyjny uwzględnia wytyczne Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2023 r. w sprawie sposobu naliczania kar pieniężnych zgodnie z ustawą o grach hazardowych (HFD 2023 sygn. 25). Sąd Apelacyjny uważa, że ​​opłata karna, którą zaleca Spelinspektionen, jest proporcjonalna i dlatego sąd postanawił, że ​​opłata karna powinna zostać ustalona w tej wysokości.

Tło sprawy

Spelinsepktionen podjął decyzję o udzieleniu Mr Green ostrzeżenia wraz z karą pieniężną w związku z uchybieniami w pracach nad zwalczaniem prania pieniędzy. Wysokość kary w tej części została ustalona na 1,5 mln SEK. Jednocześnie podjęto decyzję o wydaniu Mr Green upomnienia z karą pieniężną w związku z niewypełnieniem przez firmę obowiązków wynikających z obowiązku staranności. W tej części karę umowną ustalono na 30 mln SEK. Spółka odwołała się od tej decyzji do sądu administracyjnego, który oddalił skargę. Mr Green odwołał się od wyroku do Sądu Apelacyjnego jedynie w związku z uchybieniami w zakresie obowiązku staranności.

Przypomnijmy też, iż w ostatnim tygodniu kilku innych operatorów zostało ukaranych przez szwedzki sąd, w tym ComeOn!, który także działa na terenie Polski.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-PLAY.PL