Nagana dla Wisły Kraków i Warsaw Sharks

Podczas II ligi seniorów br. w 4 rundzie doszło do spotkania pomiędzy Wisłą Kraków a Warsaw Sharks, które wzbudziło sporo kontrowersji.

Podczas ostatniego zebrania (27 października) zarząd przedyskutował kwestię tego spotkania.

W meczu padły szybkie wyniki remisowe na wszystkich szachownicach poprzez znane remisowe warianty, a partie skończyły się po upływie krótkiego czasu, w kilkanaście ruchów, przed regulaminowym 40 posunięciem, co rodzi uzasadnione podejrzenie ustalenia z góry przebiegu i wyniku meczu. Ponadto wedle opinii osób zaznajomionych ze sprawą atmosfera panująca w obydwu drużynach, w jakiej rozgrywany był mecz, odbiegała od sportowych standardów zachowania przy partii.

Po analizie sytuacji, zarząd uznał, że sędzia rozgrywek popełnił błąd. Zdaniem zarządu, na podstawie przepisów FiDE i po konsultacji z Przewodniczącym Kolegium Sędziów, sędzia powinien zmienić wynik na 0:0.

W związku z tym Zarząd zwraca się do Kolegium Sędziów z prośbą o opracowanie wytycznych dla sędziów, zawierających wskazówki postępowania w podobnych sytuacjach w przyszłości.

Ze względu na to, że Komisja Wyróżnień i Dyscypliny nie widzi możliwości rozpatrzenia sprawy podejrzenia ustawienia meczu, zarząd przejął sprawę w trybie nadzoru jako druga instancja.

Zarząd PZSzach po dyskusji zdecydował o nieprzyjęciu wniosku o ukaranie drużyn TS Wisła Kraków i KSz Warsaw Sharks poprzez przesunięcie drużyn na końcowe miejsca w tabeli oraz dyskwalifikację zawodników biorących udział w meczu TS Wisła Kraków – KSz Warsaw Sharks w IV rundzie rozgrywek II Ligi 2012 roku. Za degradacją drużyn na ostatnie miejsca w tabeli głosowało dwóch członków zarządu. Trzech głosowało przeciw, czterech członków zarządu wstrzymało się od głosu.

Zarząd jednogłośnie przyjął wniosek o wyjątkowe złagodzenie kary i przyjął Uchwałę, jak niżej:

UCHWAŁA NR 106/10/2012
z dn. 27.10.2012
o udzieleniu nagany zawodnikom i kapitanom KSz Warsaw Sharks i TS Wisła Kraków

Zarząd PZSzach zdecydował o udzieleniu nagany zawodnikom i kapitanom Warsaw Sharks:
Zbigniewowi Paklezie, Radosławowi Jedynakowi, Jakubowi Czakonowi, Dariuszowi Szoenowi, Tomaszowi Głuszko i Małgorzacie Nowak oraz zawodnikom i kapitanom TS Wisła Kraków: Marcinowi Tazbirowi, Dariuszowi Mikrutowi, Maciejowi Brzeskiemu, Radosławowi Barskiemu, Grzegorzowi Słabkowi i Marii Gościniak za zachowanie podczas IV rundy rozgrywek II Ligi 2012.

Głosowało dziewięciu członków zarządu, wszyscy za. Nie głosował Waldemar Taboła (nieobecny na zebraniu).

Zarząd zdecydował, że w przyszłości w podobnych sytuacjach orzekana będzie dyskwalifikacja zawodników i kapitanów obydwu drużyn.

źródło: https://web.archive.org/web/20191002084226/http://www.pzszach.org.pl:80/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *