Nowe regulacje w sprawie urzędowego sprawdzenia

rozporządzenie

Organem przeprowadzającym urzędowe sprawdzenie jest naczelnik urzędu celno-skarbowego, a nie jak dotychczas naczelnik urzędu celnego wynika z nowego rozporządzenia, które dostosowuje przepisy dot. urzędowego sprawdzenia do nowych regulacji, w szczególności ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o grach hazardowych.

Mając na uwadze zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o grach hazardowych, m.in. dotyczące rozszerzenia katalogu o gry w karty, monopol państwa oraz o gry hazardowe urządzane w sieci internet, wprowadzono odpowiednie zmiany wyłączając jednak z urzędowego sprawdzenia gry w karty urządzane poza kasynami gier i salonami gier.

Gry w karty rozgrywane w formie turnieju urządzane poza kasynem gry przez podmiot posiadający koncesję na prowadzenie kasyna gry lub przez podmiot nieposiadający takiej koncesji nie wymagają przeprowadzania urzędowego sprawdzenia z uwagi na możliwość urządzania turnieju w dowolnym miejscu oraz z uwagi na jego jednorazowy charakter.

W tym przypadku sprawdzenie legalności oraz prawidłowego urządzania takich gier odbywać się będzie w trybie kontroli. Zapisy projektu rozporządzenia nie wyłączają przy tym z urzędowego sprawdzenia gier urządzanych przez internet.

Uzupełniono zapisy o kwestie przekazywania zgłoszenia przesyłanego przed rozpoczęciem działalności, której przeprowadza się urzędowe sprawdzenie i dokumentów mających znaczenie dla przeprowadzania kontroli celno-skarbowej drogą elektroniczną, w związku z tym, że z ustawy z o KAS nie wynika żadne ograniczenie co do sposobu lub trybu przesyłania ww. dokumentów również w postaci elektronicznej.

ROZPORZĄDZENIE

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.